Antony Flew – Yanılmışım Tanrı Varmış Pdf İndir

0 111

Antony Flew – Yanılmışım Tanrı Varmış Pdf İndir

Son yüz yıl içinde hiçbir anaakım filozofunun, Antony Flew’nun elli yıllık antiteolojik yazılarında bulunabileceği kadar sistematik, kapsamlı, orijinal ve etkili bir ateizm açıklaması geliştirmediğini söylemek yanlış olmaz.

Flew’dan önceki başlıca ateizm savunmaları David Hume gibi Aydınlanma Çağı düşünürleri ve Arthur Schopenhauer, Ludwig Feuerbach ve Friedrich Nietzche gibi on dokuzuncu yüzyıl Alman filozoflara aitti.

Antony Flew – Yanılmışım Tanrı Varmış Pdf İndir

Peki ya Flew yazmaya başlamadan çok önce yirminci yüzyıl ateistleri olan (inanması zor bir biçimde pratikte ateist olsa da teknik olarak agnostik olduğunu iddia eden) Bertrand Russell, Sir Alfred Ayer, Jean-Paul Sartre, Albert Camus ve Martin Heidegger? Russell’ın , septik görüşleriyle ilgili birkaç tartışmalı kitapçık ve cemaat dinini küçük görmesi dışında bir şey üretmediği açıkça ortadadır. Religion and Science (Din ve Bilim) ve Why I Am Not a Christian (Neden Hıristiyan Değilim) adlı çalışmaları yalnızca makale seçkilerinden ibaretti – dinle ilgili sistematik bir felsefe oluşturmadı.

Antony Flew – Yanılmışım Tanrı Varmış Pdf İndir

En fazla, kötülük problemine dikkati çekti ve kendine ait yeni bir iddia oluşturmadan, Tanrı’nın varlığına dair geleneksel iddiaları çürütmenin yollarını aradı. Ayer, Sartre, Camus ve Heidegger’in de ortak noktası bu: yoğunlaştıkları nokta, felsefi tartışmaya girmenin bir yolunu üretmekti; bunun sonucu olarak da Tanrı’yı inkâr etmişlerdi. Ateizmin bir yan ürün olduğu kendi düşünce sistemlerine sahiplerdi. Richard Rorty ve Jacques Derrida gibi daha sonraki nihilistler için de aynı şey söylenebilir.  

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.