Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü Pdf İndir

0 289

Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü Pdf İndir

AKDENİZ MİTOLOJİSİ
Şimdi sorarım size: Mitoloji diye bir kitap
yazmaya girişince bu bin bir kaynak
arasından hangisini seçip de anlatsın çağdaş
bir yazar? Kaldı ki mitoloji deyince başta
Yunan-Roma mitolojisi diye bir kavram akla
gelir. Bu anlayış da hatalıdır.

Aslında bir
Akdeniz çevresi efsaneler topluluğu vardır,
onu Yunanistan ve Roma’ya mal etmemiz, bu
efsanelerin Yunanistan ve Roma uyruklu
yazarların kalemiyle Yunanca ve Latince
olarak yazılmış olmasından ileri gelir. Oysa
bu efsanelerin çıkış yeri ne Yunanistandır, ne
de İtalya, Anadolu’dur, Girit’tir,
Mezopotamya’dır, Fenike, Mısır’dır, ya da
bütün bu yerlerdeki sözlü geleneklerin
karışımından ortaya çıkmış bir bütündür.

Yunanlı ya da Romalı kaynak yazarlar
anlattıkları efsanenin asıl kaynağını
araştırmazlar, onu bilseler bile kimi zaman
si-yasal amaçlar güderek saklarlar, bile bile değiştirirler. Hem ozanlar ve yazarlar özgür
müdürler?

Kimin için yazdıkları, kime hizmet
ettikleri belli olur. En büyük iki destan yazarı
buna örnektir: Homeros İonya’lıdır, gönlü
Troya’dan yanadır, ama efendileri Troya
savaşını kazanmış, Anadolu’nun kilit noktası
olan Dardanos kalesini yıkmış Akhalardır,
onları kahraman göstermek zorundadır, oysa
asıl insan-kahraman Hektor’dur İlyada’da.
Vergilius ise Augustus çağının kültür
politikasına hizmet etmekle görevlidir,
Roma’ya bir kahramanlık geçmişi yaratmak
amacıyla yazar Aeneis destanını ve
Homeros’un tam tersine asıl gücü kuvveti
Troyalılarda göstermeye çalışır.

Bu açı ve
erek farkları mythos anlatımında da
farklılıklara yol açar.

İkinci bir güçlük mythos anlayışında gün
geçtikçe artan değişik görüşlerdir. Son yıllara
dek “Yunan mucizesi” diye bir balon uçup
dururdu. Batı dünyası insan değerlerinin dile geldiği ve büyük sanat yapıtlarıyla ölümsüzlük
kazandığı tek kaynağın Yunan-Roma uygarlığı
ve kültürü olduğuna inanırdı.

Bu dar görüşlü
açıdan bakılınca Yunan mucizesini yaratan
asıl kaynak ve etkenlerin ne olduğu
araştırılmaz, görmezlikten gelinir, bu inancı
sarsacak bir bulut ortaya çıktı mı, bile bile ve
bilimselliğe aykırı bir tek yönlülükle
tartışmaya, giderek kavgaya girişilirdi.
Troya’nın Çanakkale yöresinde olmadığını,
Schliemann-Dörpfeld-Blegen üçlüsünün gün
ışığına çıkardıkları koca uygarlık merkezinin
Homeros’un İlyada’sıyla bir ilişkisi
bulunmadığını ileri sürmekte direnen sözüm
ona bilginler bugün bile ortalıkta dolaşır ve
kör görüşlerini kitaplara aktarmak yolunu
bulurlar.

Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü Pdf İndir

Arkeolojinin son buluşları tarihle
ilgili bilim kollarını göz kamaştırıcı bir ışıkla
aydınlatmaktadır ama Anadolu arkeolojisi
daha yenidir, Hititlere ancak son on, on beş
yıl içinde yazılmış kitaplarda yer verilir,
yüzyılımızın başlangıcında yayımlanmış bir mitoljide bakarsınız ki Ana Tanrıça Kybele’ye
ancak yarım sütunluk bir yer ayrılmıştır.
Apollon ya da Artemis’i Türkiye’nin Ege
bölgesinde toprak-tan çıkarılan anıtların
ışığında yorumlamak, değerlendirmek daha
hiçbir derli toplu mitoloji kitabına erek ve
görev olmamıştır. Kısacası ilkçağın yazılı
kaynaklarıyla günümüzün buluşlarını bir araya
getirerek çok yönlü bir görüşle toplamaya
daha pek az bilgin girişmektedir.

Bu yolda
Halikarnas Balıkçısı çığır açıcı, yol
göstericidir, yani Yunan’ı, Türk’ü olmayan,
uluslararası tek bilimsel gerçeği aramaya
koyulan gerçek bir bilgindir. Onun açtığı
yoldan gitmekle birlikte eski ya-zın
kaynaklarına da hakkını vermek “Mitoloji
Sözlüğü” adıyla okuyucuya sunduğumuz bu
kitabın tek amacıdır. Hemen söyleyelim ki bu
kitap bir denemedir, eksiklerini,
yetersizliklerini bile bile yayımlamaya
giriştiğimiz bir deneme.

Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü Pdf İndir

Yukarda sözünü ettiğimiz sorunları bir
dereceye kadar çözümleyebilmek için bu
“Mitoloji Sözlügü”nü hem bir sözlük, hem de
bir antoloji olarak düzenlemek yolunu seçtik.
Efsanelik kişilerden kim söz ediyorsa
Homeros mu, Hesiodos mu, tragedya
yazarları mı, onların anlatımını elden geldiği
kadar kendi metinlerinden vermeyi denedik.

Burada Türkiye’de Türkçe olarak bulunan
kaynakların çokluğu bizi sevindirdi Tercüme
Bürosunun açtığı çığır ve Milli Egitim
Bakanlığı’nın yayımladığı İlk klasikleri çevirilerinden bu yana çok çalışılmış ve;
Yunan-Latin yazınının ana yapıtları bugün
okunur bir dille kazandırılmış bulunmaktadır.
Daha öteye gidilmiş, mitolojik öyküler ve
kişiler Batı yazınına olduğu gibi bizim de
şiirimize konu olmuştur. Bizden önce Türkçe
mitolojiler de yayımlanmıştır.

Elimize
geçenleri çalışmamıza ortak ettik. Bu çapta
bir mitoloji sözlüğü bir tek kişinin yapacağı iş
değildi. Batı kaynaklı bir tek mitoloji kitabını çevirmektense, kendi olanaklarımızla, kendi
yazılı kaynaklarımızdan faydalanarak özgün
bir deneme yapmayı yeğ gördük. Hangi
kaynaklardan nasıl faydalandığımızı, bu
kitabı nasıl hazırlayıp hangi yöntemlere göre
dizdiğimizi kitabın sonuna eklediğimiz
Sonsöz’de belirtmekteyiz. Okuyucu bu
bölümde, sözlüğü nasıl kullanacağını da
bulabilecektir.

Sözün kısası ben burada tek başıma değil,
yapıtları ve çalışmaları elime geçen birçok
yazarlarla birlikte ortaya çıkmak istedim. Bu
kaynakları bulmada ve değerlendirmede ister
istemez kişisel eğilimlerime göre bir seçme
yaptım. Okuyucu bunu bana bağışlasın ve
eleştirilerini, yergilerini, önerilerini benden
esirgemesin. Çabamın tek ödülü bu olabilir.

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

Aşağıdaki bağlantıdan pdf kitabı indirebilirsiniz

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.