Borisoviç Lutskiy – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi Pdf İndir

0 215

Borisoviç Lutskiy – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi Pdf İndir

16. yüzyılın başlarında, hemen hemen tüm Arap ülkeleri Türkler tarafından zapt edilmiş ve Osmanlı Devleti’ne dâhil edilmişti. 1514’te Sultan Selim (Yavuz) Türk ordusunun Kuzey Irak’ı ele geçirmesine öncülük etmişti. 1516’da Suriye ve Filistin’i Mısır Memluklerinden almış ve bir yıl sonra da Memluk ordusunu bozguna uğratıp bu devleti ortadan kaldırmış, Mısır ve Hicaz’ı ele geçirmişti.

Borisoviç Lutskiy – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi Pdf İndir

Arap ülkelerinin Türkler tarafından fethi, I. Selim’in halefi, Sultan I. Süleyman (Kanuni) tarafından da devam ettirilmiştir. 1520’de Türk korsanı Barbaros Hayrettin kendisini Türk Sultanının vasalı ilan edip, Cezayir’i ele geçirmişti ve 1533 yılından itibaren Sultan ülkeyi yönetmesi için İstanbul’dan resmî yetkili göndermeye başlamıştı. Türkler ilk kez 1534’te Tunus’u ele geçirmek için bir girişimde bulunacaktı. İspanyollar tarafından geri püskürtülüp 1574’e kadar da ülkenin tamamının egemenliğini kazanamamışlardı. Türkler 1551’de Trablus’u ele geçirmişti.

Borisoviç Lutskiy – Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi Pdf İndir

Sovyet Arap tarihçileri okulunun kurucusu olarak kabul edilen, önde gelen Arap tarihi uzmanlarından Vladimir Borisoviç Lutskiy’nin (1906-1962) kaleme aldığı Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi, Arapların sistematik bir tarihinin yazılmasına yönelik ilk girişimlerden biridir. Lutskiy bağımsız bir tarih disiplini olarak Arap ülkelerinin modern tarihi alanındaki eğitimine 1930’larda başladı. Kendisini tamamen konusuna adamış hevesli biri olarak, yeni yollar denemekten hiçbir zaman çekinmeyen yazar, haklı olarak Sovyet Arap tarihçileri okulunun kurucusu olarak kabul edilir.

Lutskiy, Arap ülkelerinin tarihinin 16. yüzyıldan 20. yüzyıl başındaki I. Dünya Savaşı’na kadar uzanan yaklaşık 500 yıllık bir dönemini ana hatlarıyla ele alır, nirengi noktalarını verir; Arap tarihini sistematikleştirir ve genelleştirir. Lutsky Marksist bir bakış açısıyla yazar. Avrupa devletlerinin sömürgeci politikalarını şiddetle eleştirir ve bu onların Doğu’daki varlıklarının bölgenin kaderi üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koyar.  

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.