Cinler

0 235

Cinler

Cinler

Hayatımızda mutlaka ilgimizi çekmiştir görünmeyen varlıklar. Bazıları bunlara ruhlar demiştir bazıları ise cinler. Peki gerçekte cinler nedir ve ne yaparlar?

Derinlemesine pek inmeden hızlı bir şekilde gezen bilgileri anlatmaya çalışacağım. Bazen adını bile anmak istemeyen insanlar onlara 3 harfliler dedi. Peki bu doğru mu?

Dünya’da İnsanlardan önce Cinler Yaşadı.

Cinler Dünya’da insanlardan çok önce yaşamaya başladılar ve zamanla cin kabileleri arasında anlaşmazlıklar çıktı. Bunun sonucunda büyük savaşlar oluşmaya başladı. Allah İblis i görevlendirerek melekler ile birlikte bu savaşların son bulmasını sağladı. Cinler yoldan çıkmaya meyilli yaratıklardır.

Cinler Nasıl Yaratıldı?

“(Allah) İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni de hâlis ateşten yarattı.” (Rahman, 55/ 14-15)

Bu konuda başka bir ayette de şöyle buyurulmaktadır: “Andolsun biz, insanı kuru bir çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık. Cinne gelince onu da (insandan) daha önce, nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık.” (Hicr, 15/26-27)

Bu iki ayette de insanlar ile cinlerin açık açık farklı yaradılışlarından bahsedilmektedir. Cinlerin yaradılışları “Nar” yani bizim yorumladığımız tabir ile Ateş’ten yaratılmışlardır. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor, bizim ateş diye tabir ettiğimiz “nar” bizim idrak edemediğimiz başka bir element olabilir. Zira tam karşılığı lugatta yoktur. Hatta bazıları “dumansız ateş” tabiri kullanır. Bununla ilgili kastedilenin radyasyon olabileceği düşünülmektedir ancak bunu tam olarak bilemiyoruz.

Cinler Ne için Yaratıldılar?

Cinlerin ne için yaratıldığını Allahu Teâlâ bize Zariyat suresinde bildiriyor. : “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyât, 51/56)

Bu arada cinleri bizler göremeyiz hatta bazı rivayetlere göre onlarda bizi göremezler ancak musallat olunanlar hariç.

“Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler.” (A’raf, 7/27) Bu ayette de onların bizi, bizim göremeyeceğimiz bir yerden görebildikleri yazmaktadır. Bazı hocalar bazı ayetleri okuyarak su üzerinde onların şekillerini gördüklerini söylerler. Ancak Ehli iman olmayanların bunu denemesi akli problemler yaşatabilir denmektedir.

Her Cin Şeytan mıdır?

Öncelikle cin ve şeytan farklı şeylerdir. Şeytan aslında İblis’tir ancak Allah’a karşı geldiğinden ötürü şeytan olmuştur.

Cinler şeytan değildirler. Ancak şeytanın buyruğu altına giren cinlere de şeytan denmektedir. Hatta şeytanlaşmış cinler tabiri daha doğrudur. Çünkü şeytanın yolunu benimseyip insanları yoldan çıkarmaları onları şeytandan farksız yapmıştır. Bu konuda şeytanlaşmış insanlar da aynı kefeye konulabilir. Çünkü şeytana tapan insanlar da şeytanın yolunu benimsemişlerdir.  Zira bir Hadis-i şerif te “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır” tabiri geçer.

Cinler Nasıl Ürerler?

Cinler de insanlar gibi üremektedirler ancak onların birleşmesinin sonucu sperm değil de duman ile döllenme yaptıkları söylenir.

Not: Web sitemizi kullanmak tamamen ücretsizdir. Bize destek olmak için lütfen reklamlara tıklayınız.

Cinlerin Dine Tabi Olmaları

Bazı cinler peygamberimiz’in okuduğu Kur’an ı işittiklerinde müslüman olmuşlardır. Ancak bu gün bu olay böyle ilerlememektedir. İnsanlar gibi aile hangi dine mensupsa o dinden oluyorlar. Örneğin şeytana tapan bir cin zamanla Müslüman olmaya karar verirse ailesi tarafından öldürülebiliyor. Bu sebepten ötürü din değiştirmeleri ölüm korkusu duydukları için çok nadir olur.

Büyü Yaparken Cinleri Kullanmak

“… Ve onlar Şeytanların Süleyman’ın mülkü aleyhine uydurdukları şeylerin ardına düştüler. Halbuki Süleyman asla küfretmedi. Sadece şeytanlar küfrettiler. Onlar insanlara sihri ve Babil’deki iki meleğe -Hârut ile Mârut indirilenleri öğretiyorlardı. Bu iki melek ise Biz ancak fitneyiz, sakın küfretme’ demedikçe kimseye sihir namına birşey öğretmezlerdi. Onlardan koca ile karısını ayıracak şeyler öğrendiler. Halbuki bunlar, Allah’ın izni olmadıkça o sihirle kimseye zarar verici değillerdi. Onlarsa kendilerine zarar verip fayda vermeyen Şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onlar sihri satın alan kimse için âhirette hiçbir nasip olmayacağını biliyorlardı. Ne fena bir şey karşılığında nefislerini sattılar. Şayet bilmiş olsalardı” (el-Bakara, 2/102).

Büyü ve Sihir çok eski zamanlara dayanan uygulamalardır. İnsanlar sihri ve büyüyü nasıl kullanacaklarını yukarıdaki ayetteki iki melek aracılığı ile öğrendiler ve birbirleri arasında kullanmaya başladılar. Bazı araçlar ile cinleri insanlara musallat ettiler ancak bunlarda Allah rızası olmasa kesinlikle gerçekleşmezlerdi.

Cinlerin musallatından korunmak için büyük günahlardan kaçınmak, Namazsız ve abdestsiz gezmemek ve ayrıca Ayet-el Kursi ile birlikte Bakara suresini okumayı sürdürmeliyiz…

Cinler Gelecekten Haber Verebilirler mi?

Peygamberimiz (S.A.V.) dan önce cinler semaya çıkıp meleklerin konuşmalarını dinleyerek gelecekten haber alırlardı ancak Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘dan sonra bu kapıları kapatılmıştır ve Gaybı sadece Allah bilmektedir.

Bir arkadaşımın başına gelmiş bir olayı anlatmak isterim. Yaşanmış bir olaydır.

Kenan aynı iş yerinde çalıştığı Melih ile muhabbet ederken Melih  Kenan’ı Fal baktırmaya çağırıyor. Kenan Böyle şeylere inanmadığı için teklifi geri çeviriyor. Ancak Melih diğer günlerde de ısrar ederek falcının her söylediğinin çıktığını söylüyor. Kenan dayanamıyor ve kabul ediyor. Bakırköy’de bir kahve falı bakan falcıya gidiyorlar. Falcı bizim Kenanı tanıyor ailesi hakkında kimsenin bilmediği bilgileri veriyor ve Kenan falcıdan etkileniyor. Gelecekte aileden birilerinin hasta olacağını söylüyor ve şu tarihte işten ayrılacaksın diyor. Kenan 5 yıldır çalıştığı firmadan ayrılmasının imkansız olduğunu düşünerek falcının yanından ayrılıyor. İş yerinde çalışırken zaman nasıl aktığını anlamadan bir gün hiç bir şey yokken patronla tartışıp işten ayrılıyor. Eve geliyor morali bozuk. Tarihe bakıyor falcının söylediği tarih ile aynı tarih. Şaşırıyor ve falcıya inancı artıyor.

Olayı bana anlattığında aklıma direk şu geldi… “Gaybı sadece Allah bilir.” Peki gerçekten gaybı sadece Allah biliyorsa bu falcı bu bilgiye nasıl vakıf oldu. Kısaca bir düşündüm ve falcının bir cin ile birlikte çalıştığını ve cin verdiği tarihte insanlar üzerindeki etkisini kullanarak Kenan ile patronunu kavga ettirip işten ayrılmasını sağladı. Yani gelecekten bir bilgisi yok ama kendi isteği ile o tarihte Patronu ile arasını açarak bilgiyi kendisi oluşturuyor. Döngü bu şekilde sağlanıyor.

Nasıl Musallat Oluyorlar?

Cinler insanların güçsüz anlarını yakalayarak vücudunda hakimiyet kurmaya çalışırlar, bu durumlardan bazıları bayanlarda hamilelik hali, hayız hali, erkeklerde hastalık hali, abdestsiz gezme, namaz kılmama ve büyük günah işleme ( Anneye ve babaya karşı gelme, Allah’a şirk koşma, Büyücülük ve sihir ile uğraşma, faiz yemek, haksızlıkla bir insanı öldürmek, zina yapmak, yetim malı yemek, v.b. ) bu gibi durumlarda insanların bedeninde boşluklar oluşur ve cinler bu boşluklardan faydalanıp insanların bedenleri üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Musallat cinlerin güçlüleri ve güçsüzleri arasında fark yapar. Bazıları öyle güçlüdür ki insanların bedenini kendi bedeni gibi kullanabilir. Bazıları da çok az bir etki hatta etki edemeyebilir. Günümüzde bir çok kişi cinler tarafından musallata uğramıştır hatta bu oran öyle fazladır ki bazen ailedeki tüm fertlerde dahi görülmektedir. Bu uzun bir konudur. Bununla ilgili MUSALLAT isimli yazımızı okuyabilirsiniz…

Sende Musallat Var mı ÖĞRENMEK İÇİN TIKLATIN!

Not: Web sitemizi kullanmak tamamen ücretsizdir. Bize destek olmak için lütfen reklamlara tıklayınız.

 

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.