Danah Zohar-Ian Marshall – Ruhsal Zekamızla Bağlantı Kurmak Pdf İndir

0 182

Danah Zohar-Ian Marshall – Ruhsal Zekamızla Bağlantı Kurmak Pdf İndir

Yirminci yüzyılın başlarında IQ büyük bir mesele haline geldi. Mantıksal veya stratejik problemlerimizi çözmek için kullandığımız şeyler entelektüelliğimiz ve rasyonel zekamızdır. Psikologlar bunu ölçmek için testler icat ettiler ve bu testler, zeka bölümü (intelligence quotient) veya IQ diye bilinen ve varsayımlara göre insanların bu konudaki yeteneklerini işaret eden derecelerine göre, zeka oranlarına göre sınıflandırır hale geldi. Bir kişinin IQ’ su ne kadar yüksekse, teoriye göre, o kişinin zekası da o kadar yüksek demekti. 1990’lı yıllarda Daniel Goleman1, pek çok nöroloğun ve psikoloğun araştırmalarının gösterdiği gibi, duygusal zekanın (emotional intelligence) da eşit derecede önemli olduğu (duygusal zeka oranını EQ olarak kısaltacağım) bilgisini popüler hale getirdi. EQ bize kendimizin ve diğer insanların hislerine dair farkındalık sağlar.

Acıya ve zevke uygun bir şekilde cevap verme yetisi kazandırır; empati, merhamet ve motivason verir. Goleman’ın da gösterdiği gibi EQ, IQ’nun etkin bir şekilde kullanılması için temel gereksinimdir. Beyinde bulunan ve sayesinde hissettiğimiz bölgeler hasar görürse bizler daha az etkin düşünürüz. Bu yüzyılın sonunda, en son ama şu ana dek kolay anlaşılabilir bir hale getirilememiş olan bilimsel veriler gösteriyor ki, artık üçüncü bir ‘Q’ daha var. İnsan zekasının fotoğrafı, ruhsal zekamıza dair bir tartışma ile tamamlanabilir; kısaltmasıyla söylersek: SQ (spiritual intelligence). Ruhsal zeka ile kastetmek istediğim, mana ve değerlerle ilgili problemlerin çözümünde kullandığımız zekadır; eylemlerimizi ve yaşamlarımızı daha geniş, daha zengin bir anlam kazandıran bağlama yerleştirmekte kullanabileceğimiz zekadır. SQ, hem IQ ve hem de EQ’nun etkin biçimde işlev görebilmesi için şart olan temeldir. Ruhsal zeka, bizim nihai zekamızdır. Harvard’lı Howard Gardner, Multiple Intelligences (Çoğul Zekalar) adlı kitabında en az yedi çeşit zekayı tartışır; bunların içinde müzikal, uzaysal (mekansal), sportif kadar rasyonel ve duygusal zeka da vardır.

Ama ben bu kitapta, bizim muhtemelen sonsuz olan tüm olası zekalarımızın beyindeki üç temel sinir sistemimizden biriyle bağlantılı olabileceğini ve de Gardner ın tanımladığı bütün zekaların aslında IQ, EQ ve SQ’nun varyasyonları ve de bunların ilişkili sinir düzenlenişleri olduklarını ele almak istiyorum. Websters sözlüğü, ruhu “can verici veya yaşamsal ilke; fiziksel organizmaya onun maddesel unsurlarının tersine yaşam veren; yaşam nefesi” diye tanımlar. İnsanlar aslında ruhsal yaratıklardır çünkü “temel” ve “nihai” soruları sorma ihtiyacı ile güdülenmişlerdir. Niçin doğdum? Hayatımın anlamı nedir? Neden yorgunken, depresyondayken veya kendimi yenilmiş hissederken bile devam etmeliyim? “Tüm bunlara değer” hissini veren nedir? Bizler yaptıklarımızda ve deneyimlediklerimizde özellikle anlam ve değer bulmaya yönelik insani bir özlem ile güdülenmişizdir, hatta böyle tanımlanmışızdır. Bizler hayatlarımızı ister aile, içinde yaşadığımız toplum, futbol kulübü, işimiz, dini çevremiz veya ister evrenin ta kendisi olsun daha geniş, anlam kazandıran bir bağlam içinde görmeye özlem duyarız.

Danah Zohar-Ian Marshall – Ruhsal Zekamızla Bağlantı Kurmak Pdf İndir

Bizler amaç edinebileceğimiz, kendimizin ve şimdiki zamanın ötesine geçebileceğimiz, kendimize ve hareketlerimize anlam katabileceğimiz bir şeyler doğrultusunda özlem duymaktayızdır. Bazı antropologlar ve nörobiyologlar, iki milyon yıl kadar önce ilk insanları ağaçlardan aşağıya indiren şeyin işte, anlama duyulan bu özlem olduğunu ve bunun bağışladığı evrimsel değeri tartışmaktadırlar. Anlam ihtiyacının sembolik hayal gücünün yükselmesine, dilin evrimleşmesine ve insan beyninin sıra dışı bir şekilde büyümesine yol açtığını söylemekteler.

IQ ve EQ, ister birlikte ister _ ayrı ayrı, ne insan zekasının karmaşıklığının ölçeğini ne de insan ruhunun ve hayal gücünün engin zenginliğini açıklamaya yeterlidir. Bilgisayarlar yüksek IQ’ya sahipler: Kuralların ne olduğunu biliyorlar ve hata yapmadan .onları takip edebiliyorlar. Hayvanlar genelde yüksek EQ’ya sahipler: İçinde bulundukları duruma dair bir hisleri var ve buna nasıl uygun cevap verebileceklerini biliyorlar. Ama ne bilgisayarlar ne de hayvanlar “Bu kurallar veya durumlar niçin var? “veya” Bunlar farklı ya da daha iyi olamaz mı?” diye sorular sormazlar. Sınırlar içinde yaşarlar, bir “sonlu oyun” oynarlar.

Danah Zohar-Ian Marshall – Ruhsal Zekamızla Bağlantı Kurmak Pdf İndir

Ruhsal zeka ise insanların yaratıcı olmalarına, kuralları değiştirmelerine ve durumları farklı düzenlemelerine izin verir. Bizim sınırlar ile bir “sonsuz oyun” oynamamıza izin verir.’ Ruhsal zeka bize ayırt (tefrik) etme yeteneği verir. Bize ahlak duygumuzu, katı kuralları anlayış ve merhamet ile yumuşatma yeteneğini ve de merhamet ile anlayışın sınırının olduğunu da eşit derecede görme yeteneğini verir. Bizler ruhsal zekayı, iyi ve kötü meselesiyle güreşmek ve gerçekleştirilmemiş olasılıkları düşlemek, arzulamak ve kendimizi çamurdan çekip çıkarmak- planlamak için kullanırız. SQ’yu esasen EQ’dan temel olarak ayıran şey, onun dönüştürücü gücünde yatar. Daniel Goleman’ın tanımladığı gibi, duygusal zekam içinde bulunduğum durumu tartmama izin verir ve o duruma uygun şekilde davranmamı sağlar.

Bu, o durumun sınırları içinde çalışmak, o durumun bana rehberlik etmesine izin vermektir. Ama ruhsal zekam, en başta bu özel durumun içinde olmayı isteyip istemediğim sorusunu sormama izin verir. Durumu değiştirmeli ve daha iyisini mi yaratmalıyım? Bu, o durumumun sınırları ile çalışmamdır, benim duruma rehberlik etmeme izin vermektir. Son olarak, ruhsal zekanın nörolojik temellerine baktığımızda, onun kelimenin tam anlamıyla beyin merkezinden yani beynin nörolojik birleştirici işlevlerinden kaynaklanarak çalıştığını görürüz. Ruhsal zeka bütün zekalarımızı entegre eder. Ruhsal zeka bizi, gerçekte olduğumuza uygun olarak, bütünüyle entelektüel, duygusal ve ruhsal yaratıklar yapar.

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.