Evrimsel Bakış

0 174

Evrimsel Bakış

Evrimsel Bakış
Evrim teorisinin gerçek olup olmadığını anlayabilmemiz için kesin ve net ifadeler kullanılmasına gerek yoktur,
insanoğlu çağlar boyunca 3 boyutlu yasam bicimine kendini adapte etmeye çalışmış ve birbirinden farklı 2 boyutun arasında kendini coğunlukla fiziksel gercekliğe,
bazende ruhani bütünlüğe yakın hissetmiştir,
Türümüzün tamamı tarafından bir öğretinin tam anlamıyla doğru olduğunun kabul edilmesi içinse bu boyutlardan sadece 1 tanesi olan (fizik dünyası) kanunlarının bir yada birkaçı ile ispat gösterilmesi şart kılınmıştır.
Bir iddianın kanıtlanabilmesi adına istenilen en önemli ispat kaynakları (görmek) ve (duymak) olmuştur…
Halbuki bizleri oluşturan özkütlemizin en önemli parçası (ruh) diye tabir ettiğimiz eterik varlığımızdır.
Göremediğimiz, duyamadığımız ve dokunamadığımız gerçekliğimiz… Tüm canlıların bedeni son nefeslerini verdiği anda (tam o anda) 21 gram kaybetmektedirler.
Bu olayın sebebi için yapılan en geçerli açıklama astral varlığımızın (Ruh) 21 gramlık bir yer kaplamasıdır.
Evrim gerçeğinin inkar edilmesinin en temel gerçeklerinden birisi din kitaplarındaki anlatılan yaradılış hadisesinin anlatımını ilahi kaynaklardan çok daha akla yatkın ve teferruatlı bir şekilde anlatabiliyor oluşudur.
Darwin in bu görüşü galapagos adalarında gözlemleyip tüm Dünya ya yaymaya başladığı o günden beri evrim gerçeğinin bir türlü kabullenilmemesinin sebebi insan oğlunun uyanmasını sağlayacak en büyük teorilerinden biri olmasını engellemeyi ön birincil görevi haline getiren: Zeki ama ruhu karanlığın etkisi altında esir olmuş din adamlarının itibarsızlaştırma çalışmaları ve onların ağızlarının içine bakan inançlı ama az anlayan ve sorgulamayan sömürülen kitlelerdir…
Evrim gerçeği bizi yoktan var eden Tanrı’nın en büyük mucizelerinden biridir, onu anlayabilmek için araştırmanızı insan hayatı ile giriş gelişme sonuç olan ortalama 70 yılı baz alarak değil, öncelikle resmin çok daha büyük olduğunu kabul edip 300 bin 500 bin hatta 1 milyon yıllık verileri karşılaştıracak kadar çok veriye ulaşmanız gerekebilmektedir, bu imkansız değildir, sadece çok zahmetli ve azimli bir çalışma gerektirmektedir, ve sakın unutmayın, maddeye sadece madde gözüyle bakar onun aslında enerjiden var olduğunu algılayamayıp birde eterik varliğa sahip olduğunu kabul etmezseniz eger, çalışmalarınızda 1 arpa boyu dahi yol alamayacağınızın garantisini daha şimdiden verebilirim… Büyük resmi görebilmek geniş açıdan bakabilmeyi GEREKTİRİR…
Evrimsel Bakış
(Dimitrov TESLA)

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.