Halide Edib Adıvar Ateşten Gömlek Pdf İndir

0 303

Halide Edib Adıvar Ateşten Gömlek Pdf İndir

Yakup Kadri Bey ’ e açık mektup

1 Anadolu’nun, yalçın kayalar gibi, insanın kafasına, suratına, âdeta maddî bir acı ile çarpan hayatına girdiğim zaman onu yadırgamamıştım. Göçmüş bir harabe ile kanlar içinde doğan taze şeyi bu emsalsiz ve ıssız “dekor” içinde göreceğimi biliyor gibiydim. Bana [öyle] geldi ki millet de ben de hep bu günü hazırlamak için geçirdiğimiz şeyleri geçirmişiz ve mazimin hep bu günü anlayan bir ma’nâsı varmış. Yalnız bu duyduğum şeylerin en renksiz gölgelerini bile sanata sokmaya ne arzum, ne de kâbiliyetim vardı. Dağının, çölünün, ovasının, muztarib 2 insanlarının; hepsinin içindeki Anadolu, damarlarımda daraban ediyordu 3. Sanatın teyit eden 4 , küçük parçalara ayıran fırçasının, sazının, kaleminin bu sahneyi verebileceğine kail 5 değildim. Sanat idealimin burada gök ile yer kadar kâbiliyetimden yüksek olduğunu gördüm. Küçük sanatımla Anadolu’yu resmetmekten feragat ettim6 belki sanat namına 7 isabet etmiştim. Böyle bir zamanda siz Anadolu’ya geldiniz.

Halide Edib Adıvar Ateşten Gömlek Pdf İndir

Anadolu hayli buhranlı günler geçiriyordu. Anadolu harekâtının hilkat 8 günlerindeki ruhların izdihamı 9 ihtilâcı 10 ve hâilesi 11 artık geçmiş gibiydi. Havada daha mütekâmil 12 ve müşkül 13 bir ihtilâl ve harb kokusu vardı. Bununla beraber siz eski günleri sezmiş olacaksınız ki birdenbire bütün bu isimsiz şeyleri bir cümle içinde topladınız ve bana dediniz ki: — Ben “Ateşten Gömlek” isminde bir Anadolu romanı yazacağım. Ben biraz sizi arkadaşça tazip 14 için: — Ben de bir “Ateşten Gömlek” yazacağım, dedim.

Halide Edib Adıvar Ateşten Gömlek Pdf İndir

Siz yarı ciddî, yarı şaka: — Yapmayınız, başka roman ismi yok mu, dediniz. Ben ondan sonra Anadolu’ya bakarken, Anadolu’yu hissederken sadece “Ateşten Gömlek” diyorum. Sizin bu kadar muvaffakiyetle 15 bulduğunuz ismi almayı düşünemeyecek kadar dürüst bir meslektaştım. Yalnız sizin o dam altındaki küçük odaya çekilip de “Ateşten Gömlek”i yazdığınız zamanlar bende bir çocuk tecessüsü 16 uyanıyordu. Biliyordum ki bütün eserleriniz gibi bunu da içinize bakarak, içinizden yazıyorsunuz. Bütün hayatı kendi kuvvetinizin umkunu 17 kazıyarak çıkarıyorsunuz. Binaenaleyh 18 sizin “Ateşten Gömlek”i taşıyanlar benimkiler değildir.

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.