Halil İbrahim Genç – Hakikatin İzinde Öncesi ve Sonrası Pdf İndir

0 126

Halil İbrahim Genç – Hakikatin İzinde Öncesi ve Sonrası Pdf İndir

Felsefe, usta neden/ gerekçeler ile hakikatin peşinden koşma çabasıdır. Hakikate duyarlı/ açık olanın, hakikati belirimleri ile bilmeye ve usta dil ile anlamaya çalışması felsefi oluşun başlangıcı olarak görülür. Hakikati ilk neden oluşunda aramak, kavramsal oluşun gözetilmesi ile tanımlanması, varlıksal ve varoluşsal belirimlerde tanıtlanmaya çalışılması ve ifade gücündeki mantıksal oluşunda tutarlı oluşun gözetilmesi, felsefeyi, bilme disiplini olarak görünüşe taşımıştır.

Felsefe ussal oluşu ile dilde gerçekleşen olduğu içindir ki dil ile hakikate ayna tutma çabası olarak da görünüş bulur. Bu neden ile hakikatin izlerini takip ederken hakikatin dilde nasıl ifade edilmesi gerektiğini de görünüşe taşır. Hakikatin düşünsel olan izlerini takip ederken dilde ifade etmeye çalışılanlar ile kavram üretmek zorunda kalındığı içindir ki kavramlaştırılanlar ile hakikati -olay ve olgusunu- açık ve seçik olarak görünüşe taşıma vazifesini de felsefe üstlenmiştir. Sonuçta ise felsefe, kavramlaştırma ve kavramsal oluşu ile dile indirgediklerini, ussal kıldığı ve ifade ettiği kadarı ile olay ve olgusunu hakikati ile dilde görünüşe taşıma çabası olarak insan tininde yerini alır.

Halil İbrahim Genç – Hakikatin İzinde Öncesi ve Sonrası Pdf İndir

Dil ile usta görünüşe taşıdığı olay ve olgu olarak nesnesi olanı, dile indirgemekte iken anlam belirimi ile öznelde özdeşlikte kavramsal görü olarak görünüşe taşır. Böylece hakikat, gerçeklik görüşü olarak felsefenin konusu olur. Felsefe olgusal olan ile yani ilkesi gereği vücud bulan ile ilgilidir. Olgusal olanın tarih değil de tarihsel olması sebebiyle felsefe, olgusunu sadece şimdi ve burada oluşun gerçeği ile değil, tarihsel oluşu ile de –bir nevi süreç felsefesi de yapmış olarak- bilme, anlama ve ifade etme çabasını gösterir/ göstermelidir.

Olgusal olanın ilkesi gereği evrensel olduğu düşünüldüğünde ise gelecek zaman belirimi ile de olgusuna bağlı nelerin gerçekleşeceği değil ama olgusuna dair ne olacağını, tarihsel süreçte olgunun gelişimine göre evreleri ile anlamlı kılmayı içerecek biçimde kendisini tamamlaması gerekir. İnsan geçmiş, gelecek ve şimdiyi üç zamanlı olarak bilinçli oluşunda bulduğu içindir ki olgusal olan ile ilişkisinde, olguların üç zamanlı olarak anlamlı kılınmasını da kendisine gerekli görmelidir.

Halil İbrahim Genç – Hakikatin İzinde Öncesi ve Sonrası Pdf İndir

Bu durumda felsefenin de tarihsel gelişimi ile beraber olgusal oluşu gereği nereye doğru gideceğini/ gittiğini de öngörmek gerekir. İlkesi gereği hakikati bilmeye duyarlı/ açık oluşu amaç edinen felsefe, izafi olan tarihsel gelişiminde olay ve olguların bir değil, birçok gerçeği olduğunu da göstermiş olur.

İzafiyet, kişilere göre değişen bakışım anlamında değil, bağıntılı oluşta varoluşun gerçekleştiği ayrıca bir olay ve olgunun birçok gerçeği barındırması anlamında okunmalıdır. Bu doğrultuda felsefenin, izafi oluşun gerçekliğinde hakikate, referans alınana göre yaklaşım biçimlerinde bulunulur iken beliren evrelerde geliştiği görülür.

Felsefe ile hakikatin izleri takip edilir iken edinilen gerçeklik görüşü ise değer belirimi ile yaşama dair kılındığında felsefe, gerçeklik görüşü ve yaşamsal oluşunu konu alarak -ideolojiye dönmeden- olgusu olanın öznelde anlam ve değer belirimi karşılıkları ile de ilgili olur/ olmalıdır. Anlamın yaşam biçimlerine kadar tesir etme olanağı düşünüldüğünde, felsefi olarak ideolojiden kaçılamadığına da felsefe tarihinde tanık olunur.   

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.