Halil İnalcık – Rönesans Avrupası Pdf İndir

0 265

Halil İnalcık – Rönesans Avrupası Pdf İndir

Tarih, insanın eseri olan gelişmeyi inceler. Bu gelişme, bir organizmanın büyüyüp gelişmesi gibi geçmişi daima içinde taşır, geçmişin izleri ile özgünlüğünü kazanır. Tarih, insanlığın özel kişiliğinin oluşumunu gösterir. Yani modern tarih tüm geçmişi içinde taşır. Bunun içindir ki, tarihte geçmiş ile ilgisi kalmamış bir an, bir durum gösterilemez. Bu esere konu olan dönemde öyle bir değişiklik meydana gelmiştir ki, bu “yeniçağ” artık eskisi değildir. Bu nedenle yeniçağdan bahsederken, ondan önceki çağlarla ilgisi bulunmayan, yepyeni bir yaşam aşaması anlaşılmamalıdır. Kuşkusuz, geçmiş çağın izleri, etkileri bir yandan yeniçağda da devam etmektedir. İşte tarihte çağ (devir, dönem) kavramını bu biçimde anlamalıdır. İkincisi, değişme yavaş yavaş bir gelişim olarak gerçekleşir. Büyük devrimler bile geçmişi bir anda tümüyle bir yana atamaz.

Halil İnalcık – Rönesans Avrupası Pdf İndir

Yeniçağın özellikleri 15. yüzyıl sonlarına doğru Avrupa, Türklere karşı haçlı seferi düzenlemeye çalışan papaları, Habsburglar eline geçmiş olan im­paratorluğu, feodal prenslerle çarpışan Fransa’sı, üniversitelerinde hâlâ hâkim bulunan skolastiği ile geçmiş yüzyılları hatırlatıyordu. Fakat bir, iki yüzyıl önceki Avrupa’ya nazaran çok farklı manzaralar da ortaya çıkmaktaydı. Din, bilim, sanat, siyaset alanında tamamıyla yeni gelişmeler olmuş ve bu etkenler zamanla üstün bir duruma gelmiştir. Böylece 15. yüzyıl sonlarına doğru Avrupa milletlerinin hayatında derin değişikliğin açıkça görüldüğü bu tarihe erişilmiştir. Bu yeni eğilimler, günümüze kadar gittikçe kuvvetlenerek, Avrupa tarihinin esas gelişim çizgisini belirlemiştir. İşte bunun içindir ki, 15. yüzyıl sonlarını Avrupa tarihinde yeniçağın başlangıcı sayıyoruz.

Halil İnalcık – Rönesans Avrupası Pdf İndir

Avrupa tarihinde bu derin değişiklik, her şeyden önce tinsel bir değişikliktir. Bireyselliğin ön plana çıkması, insanlığın özgürlüğü, bu değişikliğin derin nedenidir. Artık birey, bütün Ortaçağ boyunca kendisini bağlayan otoritelerin zincirini kırmakta, tam bir özgürlük içinde kendi yeteneklerini kullanmak istemektedir. Tanrı’yı kendi hür vicdanı ile bulmaya çalışıyor, kilisenin aracılığını reddediyordu. Bu yeni birey Reform’un, yeni büyük dinî hareketlerin de etkisiyle evreni hür aklı ile açıklamak, güzellik dünyasını İnsanî varlığının bütün hürriyeti ile duymak istemekte, skolastiği yıkmaktadır. Modern bilim ve sanatın doğmasına yavaş yavaş zemin hazırlanmaktadır. Modern çağı özellikli kılan iki büyük hareket, yani Rönesans ve Reform işte bu şekilde meydana çıkmış ve bu tarihi çağa damgasını vurmuştur.    

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.