Hüsn-ü Aşk – Şeyh Galib PDF indir

0 681

Hüsn-ü Aşk – Şeyh Galib PDF indir

 

Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan
varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle
başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin
zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin,
diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu
kendi idrakinde tekrar etmesi; zeka ve anlama kudretini o eserler
nispetinde artırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır.
İşte tercüme faaliyetini, biz, bu bakımdan ehemmiyetli ve medeniyet
davamız için müessir bellemekteyiz. Zekasının her cephesini
bu türlü eserlerin her türlüsüne tevcih edebilmiş milletlerde
düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı ve onun mimarisi
demek olan edebiyat, bütün kütlenin ruhuna kadar işliyen ve sinen
bir tesire sahiptir. Bu tesirdeki fert ve cemiyet ittisali, zamanda
ve mekanda bütün hudutları delip aşacak bir sağlamlık
ve yaygınlığı gösterir. Hangi milletin kütüphanesi bu yönden
zenginse o millet, medeniyet aleminde daha yüksek bir idrak seviyesinde
demektir. Bu itibarla tercüme hareketini sistemli ve
dikkatli bir surette idare etmek, Türk irfanının en önemli bir
cephesini kuvvetlendirmek, onun genişlemesine, · ilerlemesine
hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemiyen Türk
münevverlerine şükranla duyguluyum. Onların himmetleri ile
beş sene içinde, hiç değilse, devlet eli ile yüz ciltlik, hususi teşebbüslerin
gayreti ve gene devletin yardımı ile, onun dört beş misli
fazla olmak üzere zengin bir tercüme kütüpanemiz olacaktır.
Bilhassa Türk dilinin, bu emeklerden elde edeceği büyük faydayı
düşünüp de şimdiden tercüme faaliyetine yakın ilgi ve sevgi
duymamak, hiçbir Türk okuru için mümkün olamıyacaktır.

Hüsn-ü Aşk – Şeyh Galib PDF indir

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

 

Aşağıdaki bağlantıdan pdf kitabı indirebilirsiniz

Hüsn-ü Aşk – Şeyh Galib PDF indir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.