İmam Gazali – Dinde Kırk Prensip Pdf İndir

0 264

İmam Gazali – Dinde Kırk Prensip Pdf İndir

BİRİNCİ PRENSİP Bu prensip Allah teâlâ’nm zâtıyla ilgilidir. Allah teâlâ, peygamberine indirdiği Kur’ân’da (ve değiştirilip bozulmadan önceki bütün semavî kitaplarda) bildirdiği üzerejkendisi Vâhid’tir, yani birdir ve ortağı yoktur; Ferd’tir, yani benzeri ve misli yoktur; Samed’tir, yani zıddı ve muhalifi yoktur; Kadîm ve Ezelîdir, yani başlangıcı yoktur; Dâim ve Ebedî’dir, yani nihayeti ve bitimi yoktur; Kayyum’dur, yani var olmanın en mükemmel şekli üzerindedir, varlığında eksilikler ve arızalar yoktur.

“O evvel, âhir, zâhir ve bâtındır ve O her şeyi bilendir. Bu prensip Allah teâlâ’nın takdis edilmesiyle ilgilidir. Allah teâlâ’yı takdis etmek şu hususları bilmek ve tasdik etmekle olur:

-Allah teâlâ, şekil ve sureti olan bir cisim değildir.

– O boyutları, ağırlığı ve miktarı olan bir cevher değildir.

– O ne cisimler gibi terkip ve tahlil kabul eder, ne de cevherler gibi arazlara mahal olur.

– O ne başka bir varlığa benzer, ne de başka bir varlık O’na benzer.

– O bir mekân ve cihette değildir. Hiçbir miktar ve sınır O’nu kuşatmaz. O, kendisinin bildiği mâna ve mahiyette Arş üzerindedir. Bizim bildiğimiz ise, O’nun Arş’a yerleşmediği, Arş’la teması bulunmadığı ve Arş içinde taşınmadığı gerçeğidir.

İmam Gazali – Dinde Kırk Prensip Pdf İndir

– O Arş’ın üzerindedir, fakat bütün yerlere ve şeylere aynı yakınlıktadır. O, insanlara şah damarlarından daha yakındır ve O ilim ve kudretiyle her şeyin yanında hazırdır. – O’nun yakınlığı madde ve cisimlerin yakınlığı gibi değildir. Çünkü kendisi madde ve cisim değildir. Bu sebeple, O bir şeye yerleşmez, bir şey O’na hulul etmez ve O’nun her hangi bir şeyle teması olmaz.

İmam Gazali – Dinde Kırk Prensip Pdf İndir

– O mekânla sınırlı olmadığı gibi, zamanla da kayıtlı ve bağımlı değildir. Çünkü O mekân ve zamandan Önce de vardı, bunlardan sonra da var olacaktır. O mekân ve zaman icadından sonra da, bunlardan önceki hâli üzerindedir.

– O değişmez ve hiçbir değişiklik O’na âriz olmaz. Hâdis ve âriz olan şeyler O’na taalluk etmez ve her hangi bir şekilde O’nu etkilemezler.

– O mükemmelliğin son hâli üzerinde olduğu için, kendisinde -eksilme gibi- gelişme de olmaz. Bu sebeple, zâtı ve sıfatları sâbit ve değişmezdirler.

– O dünyada akıl yoluyla bilinir; âhirette de bir lütuf ve nimet olmak üzere gözlerle de görülür.

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.