Jerry M. Burger – Kişilik Pdf İndir

0 1.500

Jerry M. Burger – Kişilik Pdf İndir

Psikoloji içindeki çalışma alanlarını, bu soruya vereceğimiz yanıta göre bölümlere ayırabiliriz. Psikologların çoğu insanların çevreden gelen taleplere genel olarak nasıl yanıt verdiği konusuyla ilgilenir. Bu araştırmacılar, aynı durumda bulunan her insanın aynı biçimde tepki göstermediğini söylerler; ancak hedefleri, insanların çoğunun ne yapacağını tanımlayan davranış modellerini ortaya çıkarır.

Bu amaçla, bir sosyal psikolog, katılımcıların yardıma gereksinimi olan bir kişiyle karşılaştıkları birkaç farklı ortam yaratabilir. Böyle bir araştırmanın amacı, yardım davranışını arttıran ya da azaltan durumları belirlemektir. Ancak, kişilik psikologları bu yöntemin tamamen tersini kullanırlar. Her duruma verilebilecek bazı genel tepki kalıpları olduğunu biliriz. Bize ilginç gelen, aynı taleple karşılaştıklarında neden Peter’in Paul’den daha yardımsever olduğunu öğrenmektir. “İnsanlar arasında çok az farklılık vardır, ama esas önemli olan işte bu farklılıklardır.” Bu görüş, kişilik psikologlarının bakış açısını özetler. Kişilik psikologları, sizi yanınızda oturan kişiden ayıran farklılıkların neler olduğuyla ilgilenir. Neden bazı insanlar kolayca arkadaşlık kurarken bazıları yalnızdır?

Neden bazı insanlar depresyona girmeye daha yatkındır? Kariyer merdiveninin tepesine kimin çıkacağını ya da kimin geride kalacağını kestirebilir miyiz? Neden bazı insanlar içe dönük bazıları ise son derece dışa dönüktür? Bu soruların hepsine bu kitapta yanıt bulmaya çalışacağız. Kişiliğinizin hipnoza yanıt verme derecesi, strese verdiğiniz tepki, okuldaki başarı düzeyiniz hatta kalp krizi geçirme riskiniz gibi konulara da değineceğiz.

Jerry M. Burger – Kişilik Pdf İndir

Bütün bu söylediklerimiz, içinde bulunulan durumun kişilik psikologları için önemli olmadığı anlamına gelmemelidir. Tam tersi, 7. Bölümde bahsedeceğimiz gibi, kişilik psikologlarının sorduğu soruların birçoğu, bir bireyin belirli bir durumda nasıl davrandığına yöneliktir. Ancak, bu kitabın odak noktası sizi yanınızda oturan kişiden ayıran farklılıklar, yani kişiliğinizdir. Bu soruya yanıt vermeden önce kişilik kavramının ne olduğu üzerinde durmalıyız.

Jerry M. Burger – Kişilik Pdf İndir

Kişiliği Tanımlamak Üniversiteye gitmiş olan herkes, dönemin ilk dersinin konusunu tahmin edebilir. Felsefe profesörü, “Felsefe nedir?” diye sorar; iletişim dersinde de ilk ders aynı soru üzerinedir: lletişim nedir? Coğrafya, tarih ve matematik dersi almış olanlar da benzer bir soruyla karşılaşmıştır. Kısacası, geleneksel olarak psikoloji profesörleri de şu temel soruyla derse başlar: Kişilik Nedir? Arkasından bir açıklama yapsalar da, psikologların bu soruya verecek, üzerinde uzlaştıkları bir yanıtları yoktur.

Aslında kişilik psikologları insan kişiliğini nasıl tanımlayacakları ve psikolojinin bu alt dalına hangi konuların dahil olacağı üzerine, bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalar yaparlar (Mayer, 1998; McAdams, & Emmons, 1995; Sarason, Sarason, & Pierce, 1996). Kişilik kuramcılarının, kişilik psikologlarının hangi konular üzerinde durmaları gerektiği konusunda farklı görüşleri vardır. Birisi bilinçaltı mekanizmalardan bahsederken diğeri öğrenme öykülerine, bir diğeri ise insanların düşüncelerini nasıl düzenlediklerine bakar. Kimi öğrenciler bu uzlaşı eksikliğini kafa karıştırıcı bulsa da ben bu farklı bakış açılarının bireyin karmaşıklığını keşfetmek için oldukça zengin ve heyecan verici bir çerçeve oluşturduğunu söylemek istiyorum.  

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.