Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye Pdf İndir

0 86

Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye Pdf İndir

Bu akşam sizinle iktisat değil, iktisatçılar üzerine konuşacağım. Bu, bir üçüncü dünya ülkesinden gelen daha yaşlı kuşaktan bir iktisatçının, diğer bir üçüncü dünya ülkesinin (kendisiyle ilerici bir dünya görüşünü muhtemelen paylaşan) genç iktisatçılarıyla söyleşisi olacak. Bilmem, dinleyicilerimin dünya görüşü hakkında bu varsayımı yapmaya ne kadar hakkım var? Bu öğrenci topluluğunun siyasi eğilimleri hakkında yanılmışsam, içinizdeki tutucu kişilerin, konuşmalarımı (eğer isterlerse) “ilgisiz gözlemciler” olarak izlemekle yetinmelerini rica edeceğim; zira söyleyeceklerim sadece kendilerini ilerici olarak görenleri ilgilendirecektir.

Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye Pdf İndir

“İlerici iktisatçılar”ın sorunları üzerine konuşmaya başlamadan önce, bu yafta ile ne kastettiğimi açıklamam gerekiyor. İlerici iktisatçılar ifadesiyle bu aşamada sadece Marksistleri kapsamadığımı ilk başta söylemem gerekiyor. Zira sınıflı bir toplumda yaşayan bir aydının Marksist olması için, ciddi, ağır ve pek de ödüllendirici olmayan güç bir yolun katedilmesi gerekir. Bu, kolaylıkla bahşedilecek değil, kazanılması gereken bir unvandır. Ayrıca, inanıyorum ki, bir az gelişmiş ülkenin bu çabayı gösterme fırsatını henüz bulamamış olan, meslek hayatlarının başlangıcında olan aydınları da, yaşadıkları topluma ilişkin bazı değer ve bakış açılarını paylaşıyorlarsa ilerici kabul edilmelidir.

Korkut Boratav – Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye Pdf İndir

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü emekli öğretim üyesi Korkut Boratav, sadece iktisat alanında değil, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çok önemli katkılarda bulunmuş dünya çapında bir bilim insanıdır. Meslektaşlarının deyimiyle bir “başöğretmen”dir. Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, Boratav’ın Türkçede ve yabancı dillerdeki akademik makaleleri ile söyleşilerinin belirli bir sistematik izlenerek, yazar tarafından gerekli düzenlemeler yapılıp notlar eklenerek bir araya getirilmiş bir seçkisidir. Kitapta yer alan toplam kırk bir metin sırasıyla “Emperyalizm ve Dünya Ekonomisi”, “Sosyalizm ve Sol Siyaset”, “Marksist Kuram ve Sınıflar”, “Türkiye: Bölüşüm, Büyüme ve Bağımlılık” ana başlıkları altında toplanmıştır.

Bu metinler, yazarın yaklaşık yarım yüzyıl boyunca ısrarla takip ettiği ve önemli katkılar yaptığı tarihsel maddeciliğin zamana, moda yönelişlere karşı dayanaklılığını ortaya koymaktadır. Boratav’ın billur üslubunu, pırıltılı mantık gücünü ve eşsiz çözümleme yeteneğini yansıtan metinler yalnızca öğrenenlere değil öğretenlere de, yalnızca iktisatçılara değil diğer sosyal bilimcilere de, yalnızca akademisyenlere değil Türkiye’yi, dünyayı, tarihi, bugünü ve yarını anlamak isteyen geniş bir okuyucu kitlesine de hitap eden vazgeçilmez bir kaynak, bir başyapıttır.

  (Tanıtım Bülteninden)  

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.