Lawrence Freedman – Strateji Pdf İndir

0 696

Lawrence Freedman – Strateji Pdf İndir

Herkesin bir stratejiye ihtiyacı vardır. Orduları, önemli şirketleri ve siyasi partileri yöneten liderlerden bir stratejiye sahip olmaları zaten hayli uzun süreden beri beklenir durumdaydı, ama günümüzde artık hiçbir ciddi organizasyonun bundan yoksun olması düşünülemez duruma geldi. İnsani olayların belirsizlikleri ve karmaşıklığı arasında bir çıkar yol bulmanın zorluklarına rağmen, stratejik yaklaşım yine de taktik yaklaşımdan ya da rastgele yaklaşımlardan daha evla sayılmaktadır. Bir stratejiye sahip olmanın, bakışlarımızı kısa vadeli veya önemsiz konulardan ayırıp uzun vadeye, esas konulara bakabilmemizi, belirtiler yerine nedenleri ele alabilmemizi, ağaçlardan öte ormanı görebilecek yeteneği çağrıştıran bir etkisi var gibi görünmektedir.

Stratejimiz olmadan herhangi bir sorunla yüzleşmek ya da herhangi bir amaca yönelmek, ihmalkarlık olarak görülmektedir. Herhangi bir askeri harekatın, şirket yatırımının ya da hükümet girişiminin, ortada değerlendirilecek bir strateji olmaksızın destek bulabilmesi mümkün değildir. Eğer bir karar, stratejik açıdan önemli olarak tanımlanıyorsa, besbelli daha rutin nitelikteki kararlardan daha önemlidir. Bunun doğal bir uzantısı olarak da, bu tür kararlan alan insanlar, önerilerde bulunanlardan ya da uygulamalarla görevlendirilenlerden daha önemli sayılmaktadır. Stratejiler artık yalnız büyük devletlerin veya dev şirketlerin hayat-memat ya da ölüm-kalım kararlarında değil, daha gündelik konularda da aranmaktadır.

Belli bir hedefe giden yolun apaçık olmadığı ya da gerekli kaynaklada, bunların etkili kullanımıyla, hatta sıralamasıyla ilgili kararlara ihtiyaç duyulduğu durumlarda, hemen strateji çağrılan yükselmektedir. İş dünyasında baş yöneticiler genel stratejinin sorumluluğunu üstlenebilirlerse de, buna ek olarak tedarik, pazarlama, insan kaynaklan vb. gibi konular için de ayrı ayrı stratejiler gerekmektedir. Doktorların klinik stratejileri, hukukçuların iddianame stratejileri, sosyal görevlilerin danışmanlık stratejileri vardır. Bireylerin de kendi stratejileri vardır – bunlar kariyerlerini geliştirmekle, çeşitli ihtiyaçlada başa çıkmakla, vergi iade formlarını doldurmakla, hatta bebeklerin tuvalet eğitimiyle veya yeni bir araba satın almakla bile ilgili olabilir. Aslına bakarsanız hiçbir insani faaliyet, stratejisiz kalabilecek kadar sıradan, önemsiz veya kişisel sayılmamaktadır.

Lawrence Freedman – Strateji Pdf İndir

Daha etkili stratejiler arayanlar için ortalıkta öğütler veren sayısız kitaplar bulunmaktadır. İlgi gösterenlerin çeşitliliği, üsluplara da yansımaktadır. Bazı kitaplar uçan önerilere ağırlık verirken, bazıları iri harflerle basılı sayfalara ya da türlü başarı öykülerinden ilham getirecek yaklaşımlara ağırlık vermektedir. Ciltler dolusu ciddi eğitim kitabında grafikler ve tablolar, hesaba alınması gereken karmaşık faktörleri ayrıntılarıyla vermektedir. Bu iki ucun arasındaki bir yerlerde de, dikkatle uygulandığı takdirde en azından doğru sonuca varma olasılığını arttıracak işaretlerine listelerine veya adımlara yer verenler bulunmaktadır.

Uzatmalı motivasyon konuşmalarında atak düşünce ve kesin adımlar teşvik edilmekte, zafere adanmış olmanın önemi vurgulanmaktadır. Bunlar belki klişelerden oluşmuş koleksiyonlar olabilir, her zaman pek tutarlı da olmayabilirler, ama genelde hasımlarla mücadelenin nasıl yapılması gerektiğine ya da taraftar desteğinin nasıl yükseltilebileceğine ilişkin imalar içermektedirler. Diğer tarafta da, uzaktaki tek bir amaca odaklanmanın paradokslarına, böyle bir durumda esneklik kaybından doğacak çukurlara düşülebileceğine ilişkin daha felsefi düşünceler yer almaktadır. Gözümüzü bir ekrana dikmişken, ilkçağ savaşlarını yeniden yaşar ya da hayali evrenlerdeki uzaylıların karmaşık kurallarla ve olağanüstü silahlarla egemenliğimiz altına alırken, nasıl başarılı bir fantezi stratejisti olabileceğimize dair ipuçları bile bulunmaktadır.

Lawrence Freedman – Strateji Pdf İndir

Savaş planları için de, siyasi kampanyalar için de, iş anlaşmaları için de – hatta gündelik hayatın stresiyle başa çıkma yolları için de – hep aynı kelimeyi kullanırsak, o kelime anlamından bir şeyler kaybetmez mi? Köşe yazarı Mathew Parris, strateji kelimesinin fazla yaygınlaşmasından ve arzu edilen her şeye kolaylıkla eklenmesinden acı acı yakınmaktadır. Durağan ve borçlu bir ekonomi ortamında bir “büyüme stratejisi”nin talep edilebileceğine dair yorum yaparken, acaba kuraklığa karşı da bir “yağmur stratejisi” isteyen çıkar mı, diye sormaktadır. “Her günahkara bir sevap stratejisi, her açlık çekene bir yiyecek stratejisi gerekiyor.

Modern dünyada, içindeki o kelimeyi çekip çıkardığınız zaman bir netlik kaybı oluşturacak pek az durum var ve bu da çoğu zaman olayın daireselliğini ortaya koyuyor,” demektedir. ‘ Ama strateji yine de atılacak adımlan önceden düşünme, bunları ulaşılacak amaçlar ve sahip olduğumuz kapasiteler açısından ele alma gibi konuları ifade etmek istediğimizde, eldeki kelimelerin en iyisi olarak görünmektedir. Bu kadar sık ve uygunsuz kullanımına rağmen yine de alternatif kelime bulamayacağımız bir süreci temsil etmektedir. Bu açıdan strateji kelimesi de, aynı durumdaki diğer kelimelerden, örneğin güç, iktidar ve politika gibi kelimelerden pek farklı değildir. Bilimsel metinlerde bunların tam anlamının ne olduğu (bir sonuca varılmaksızın) sorgulansa da, bunların hepsinin günlük konuşma dilindeki kullanımları, o yaklaşık, gevşek ve tembel niteliğini sürdürmektedir.

‘Strateji’nin alanını tarif eden ve sınırlarını çizen, üzerinde görüş birliğine varılmış bir tanım yoktur. Çağdaş ortak tanımımız onun, amaçlar, yöntemler ve kaynaklar arasında bir denge tutturmakla ilgili; amaçlan belirlerken, onları elde etmek için sahip olduğumuz kaynaklarda yöntemleri de belirlemekle ilgili olduğu şeklindedir. Bu denge, yalnız istenen sonuçlara nasıl ulaşılacağını bulgulamayı değil, bunları gerçekçi olarak ve eldeki imkanlarda elde edilebilecek şekilde ayarlamayı da gerekli kılmaktadır. Bu süreç en basit işlerle ilgili olarak bile kullanılabilir, ama eğer istenen amaca kolaylıkla erişilebiliyorsa, olaya yalnızca nesneler karışıyor, başka insanlar karışmıyorsa ve riske atılan şeyler az ya da önemsizse, o zaman süreci strateji saymak bile gereksiz görünmektedir.

Genellikle ‘strateji’nin devreye girmesi, ortada fiili ya da potansiyel anlaşmazlıklar varsa, çıkarlar çatışıyorsa, çözüm yollan aramak gerekiyorsa söz konusu olmaktadır. İşte bu nedenle, strateji, bir plandan çok daha öte bir şeydir. Plan, kişinin bir durumdan diğer bir duruma güvenle geçmesine izin verecek bir olaylar sıralamasıdır. Strateji ise, başka kimselerin o planlan zorlaştırabileceği, çünkü onların da farklı ve muhtemelen çatışan çıkarları ve kaygılan söz konusu olduğu zaman gereklidir.

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.