Levent Köker – Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Pdf İndir

0 247

Levent Köker – Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Pdf İndir

Bu çalışmada, Kemalizm ile demokrasi arasındaki ilişkileri yeniden değerlendirmeyi amaçladım. Bunu yaparken de, “Kemalist ideolojinin demokrasiye yönelik niteliği” biçiminde dile getirilen ve daha çok akademik sosyal bilim literatüründe benimsenen değerlendirme tarzının sorgulanması zorunlu oldu. Bu değerlendirme tarzının kuramsal temelleriyle birlikte, ayrıntılı bir biçimde ve getirilen eleştirilerin de ele alınması yoluyla gözden geçirilmesi, Kemalizm-demokrasi ilişkilerine yeni bir bakış açısından yaklaşmak için kaçınılmazdı. Çalışmanın birinci ayrımında bu bakış açısını ortaya koymaya çalıştım. Çalışmanın ikinci ayrımında ise, Kemalist ideolojinin öğeleri arasındaki ilişkiler içinde belirginleştiğini düşündüğüm “toplumsal değişme tasarımı”, bu tasarım içinde demokrasinin yerini göstermek amacıyla ortaya konulmaktadır.

Burada, Kemalist ideolojinin öğeleri, esas olarak 1930’lardaki tarihsel toplumsal bağlam içinde belirlenen anlamlarıyla ele alınmış, yer yer 1930 öncesine, yer yer de, özellikle devletçilik ilkesi tartışılırken, 1930 sonrasına atıflarda bulunulmuştur. İkinci ayrımdaki ele alış tarzı, Kemalizm’in soyut, bütünleşmiş bir ideoloji niteliğinde olduğunu kabul etmektedir. Böyle bir bütünleşmiş ideoloji olarak Kemalizm, kanımca, Cumhuriyet Türkiye’sinin siyasal ve düşünsel yaşamında, az çok değişmeksizin varlığını sürdürmüş ve zaman zaman da başına “resmî” sıfatı getirilerek, farklı siyasal düşünce ve eylemlerin haklılaştırıcı temelini oluşturmuştur. Bu özelliğiyle Kemalizm’in, Cumhuriyet Türkiye’sinin toplumsal gelişiminde, göreliliği de aşan özerk bir etkileyici güce sahip olduğunu düşünüyorum. Çalışmamın temel sorununun Kemalizm-demokrasi ilişkisini yeniden değerlendirmeye yönelik olmasının esas gerekçelerinden biri de, bu düşüncedir.

Levent Köker – Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Pdf İndir

Bu çalışma, 1983-1987 yılları arasında, YÖK sonrası dü- zenleme uyarınca, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladığım doktora tezimin çok az değiştirilmiş bir biçimidir. Çalışmanın gerisindeki birikimin oluşmasında birçok kişi ve kurumun katkısı bulunmaktadır. Özellikle 1980-1982 yıllan arasında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki “Siyaset Bilimi” Yüksek Lisans ve Doktora programındaki ders, seminer ve tartışma zenginliğinin, bu birikimin oluşmasındaki katkısını belirtmenin benim için bir borç olduğuna inanıyorum.

Ayrıca, konu üzerinde çalı- şırken, 1984-85 akademik yılında Oxford Üniversitesi’nde bulunma olanağını bana veren İngiliz Kültür Heyeti (The British Council) yetkililerine; Oxford’da bulunduğum süre içinde çağdaş toplumsal-siyasal felsefe üzerindeki bilgimin derinleşmesini sağlayıcı katkılardan ötürü Dr. Michael S. Freeden’a; St. Antony’s College’daki araştırmalarımda, görme olanağı bulamadığım birçok kaynağa ulaşmamı sağlayan yardımları ve dostluğu için Dr. Roger Owen’a teşekkür ederim. Daktilo edilmiş iki metni okuyarak, yer yer çok karmaşık taştığını söylediği yazı diliminin akıcı kılınması için değerli önerilerde bulunan Aydın Uğur’a da burada teşekkür etmek istiyorum.

Levent Köker – Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi Pdf İndir

Çalışmamın bu biçimi alması, hocam Prof. Dr. Mümtaz Soysal olmasaydı, neredeyse olanaksızdı diyebilirim Özellikle tezin yazımı sürecinde yaptığı müdahalelerle bu zorlu süreci aşmamı kolaylaştırdığı için kendisine minnettarım. Tezin savunulmasında hazır bulunan ve aydınlatıcı eleştiriler getiren jüri üyeleri Prof. Dr. Şerif Mardin’e ve Prof. Dr. Ahmet Yücekök’e ayrıca teşekkür ederim.

Annem Gülseren Köker ile babam Necmettin Köker’e, akademik çalışmalarımın bu ilk evresindeki, ana-baba olmanın gereklerini aşan katkılarından ötürü şükran borçluyum. Kitabın yazılması sürecinde Eser ve Neveser de benimle birlikteydiler. Her yazdığımı okuyup görüşlerime karşı ileri sürdüğü, zaman zaman şiddetli eleştirileriyle sürekli canlı bir düşünme ortamı sağlayan Eser, arkadaşçaydı.

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.