Mahmut Goloğlu – Tek Partili Cumhuriyet Pdf İndir

0 93

Mahmut Goloğlu – Tek Partili Cumhuriyet Pdf İndir

Çok partili dönem artıklarının temizlenmesi 1924 yılında kendiliğinden ortaya çıkan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi adındaki muhalefet kuruluşunun, Cumhuriyet’e karşı olan kimselerce de benimsenmiş olması nedeniyle kapatılmasından ve gerek bu parti, gerekse bu partiyi tutacaklarından kuşku duyulan eski İttihat ve Terakki Partisi artıklarının İstiklal Mahkemesi kararlarıyla ortadan kaldırılmasından ve 1930 yılında Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle denenmek istenen çok partili cumhuriyet düzeni için kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası adındaki muhalefet örgütünün toplumca benimsenerek güdümlü yönetim niteliğini yitirmesi ve bu yüzden başarısızlığa uğraması üzerine, Türkiye’de, uzun yıllar değişmeyen bir tek partili cumhuriyet düzeni ortaya çıkmıştı. (M. Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri: 71, 148-149, 212-213, 227, 299)

Mahmut Goloğlu – Tek Partili Cumhuriyet Pdf İndir

Mustafa Kemal Paşa da, güdümlü muhalefet yoluyla denemek istediği çok partili cumhuriyet düzeninin başarısızlığa uğraması nedeniyle, henüz memlekette çok partili cumhuriyet düzenini uygulama zamanının gelmediği ve ulusal irade temelinden ayrılmaksızın toplumu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmenin ancak tek partili cumhuriyet düzeni ile mümkün olabileceği kanısına varmıştı. Mustafa Kemal Paşa’ya göre, yurdu düşman istilasından kurtarmak ve ulusu bağımsızlığa kavuşturmak için nasıl ki silahlı milli mücadele döneminde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi bir örgütle tüm yapıcı güçler, olanaklar, yetenekler bir elde ve bir yönetimde toplanıp zafere ulaşılmışsa, toplumun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi için girişilecek silahsız milli mücadele döneminde de tıpkı onun gibi bir milli ve politik örgüte ihtiyaç vardı.

Bu örgüt de, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı niteliğinde olan, Cumhuriyet Halk Partisi olabilirdi. Mustafa Kemal Paşa böyle düşünüyordu ve bu düşüncesi oldukça da eski idi. Daha Halk Partisi’ni kuracağı günlerde bu düşünceyi kafasına yerleştirmiş ve “Ben öyle bir parti kurmayı tasarlıyorum ki, bu parti milletin bütün sınıflarının rahat geçimini ve mutluluğunu sağlamayı hedef almış olan bir programa sahip olsun” demişti. (R. N. İleri, Atatürk ve Komünizm: 316)

Mahmut Goloğlu – Tek Partili Cumhuriyet Pdf İndir 1931 yılının başında ise, Mustafa Kemal Paşa’nın yanı sıra birçokları da böyle düşünüyor, hatta partilerinin kapanmış olmasına rağmen yine de sataşmalardan kurtulamayan eski Serbest Fırka mensupları bile bu düşünceye katılıyor ve mesela Ağaoğlu Ahmet Bey, 2 Ocak 1931 tarihli Son Posta gazetesinde “…ve insanın ‘iki partili Cumhuriyet’in uygun olmadığı kanısına yanaşacağı geliyor” diye yazıyordu. (S. Ağaoğlu, DP’nin Doğuşu: 32)  

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

Aşağıdaki bağlantıdan pdf kitabı indirebilirsiniz

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.