Marc David Baer – Selanikli Dönmeler Pdf İndir

0 159

Marc David Baer – Selanikli Dönmeler Pdf İndir

Haham Sabetay Sevi’nin din değiştirmesi Dönmelerin kökenini, tek bir günde yaşanan tek olayda bulabiliriz. Kuzey Avrupa’dan Yemen’in güneyine kadar birçok Yahudi’nin mesih olduğuna inandığı Haham Sabetay Sevi, 16 Ekim 1666’da, Edirne sarayının köşkünde, Osmanlı Sultanı IV. Mehmed’in önünde İslarh dinini seçti. O dönemin Osmanlı vakayinameleri, sultanın karşısında olan biteni gözümüzde canlandırmamıza olanak sağlıyor:

Yirmi beş yaşındaki sultan sürmeli ela gözleriyle, dışarıdan görünmeksizin kafesli penceresinden bakıyor, sınır başkentinde vezirlerin görüşmelerini izliyordu. ı Sultan IV. Mehmed’in giysileri kimse onu göremese de kusursuzdu. İşlemeli altın rengi gömleğinin üzerine, mor ve altın işlemeli bir cüppe giymişti. Başında çevresine beyaz kumaş dolanmış, üzerine süsleme olarak yarım yumurta büYuklüğünde bir zümrüt yerleştirilmiş basit bir kavuk vardı. Bu kulede oturmak yerine ormanda ava çıkmış olmayı tercih ederdi. Ama bu sıra dışı durumlailgilenmesi gerekiyordu.

Marc David Baer – Selanikli Dönmeler Pdf İndir

Çok büyük, kırmızı kadife bir divanda birkaç adamın oturduğunu görüyordu. Siyah sakallı, miyop ve kilolu Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa, batıdaki kfilirlere karşı düzenlenen sefere katılmıştı.2 Onun yerinde Sadrazam Veldli Mustafa Paşa samtlr kürküyle kaplanmış beyaz saten bir ceket ve altmış santim uzunluğunda, silindir tabanlı, çevresine beyaz muslin kumaş dolanmış ve ucuna kırmızı kumaş dolanarak süslenmiş kavuğuyla oturuyordu. Onun yanında, sade beyaz kürküyle göze çarpan, Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi oturuyordu. Kürsü vaizi Kürt Vani Mehmed Efendi diğerlerinden uzağa, divanın kenarına yeı;leşmişti. Büyüleyici sesiyle, gür sakallı, baykuş suratlı, kavuk giymiş, kırk yaşındaki mütevazı İzmirli hahamı sorguya çekiyordu.

Marc David Baer – Selanikli Dönmeler Pdf İndir

‘Baer son derece önemli ve hassas bir konuyu ele alıyor. Bu eşsiz kitap imparatorluktan ulus-devlete geçiş esnasında sıkışıp kalan birçok topluluğun akıbetini anlamak açısından çağdaş Türkiye için yararlı ve önemli.’ Reşat Kasaba, University of Washington 17. yüzyılda Haham Sabetay Sevi liderliğinde Yahudilik’ten İslamiyet’e geçen Selanikli Dönmeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca merak uyandıran bir grup oldu. İnşa ettikleri modern yapılar ve ilerici eğitim kurumları sayesinde Selanik’in önemli bir ticaret ve finans merkezine dönüşmesine büyük katkıda bulundular;

1908 Devrimi’nde de belirleyici rol oynadılar. Bazı çevreler tarafından seküler ve aydın Türk milliyetçileri, bazıları tarafındansa uluslararası güçlerin desteğini alan gizli Yahudiler olarak algılanan Dönmeler gerçekte kimlerdi? Dönme dinini, İslamiyet ya da gizli Yahudilikten farklı bir din olarak düşünmek mümkün müdür? Tarihçi Marc David Baer, Dönmelerin soyundan gelenlerle yapılmış görüşmelere ve tarihi belgelere dayandırdığı titiz çalışmasında, konuya ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtlıyor.

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.