Milan Kundera – Gülüşün ve Unutuşun Kitabı Pdf İndir

0 91

Milen Kundera – Gülüşün ve Unutuşun Kitabı Pdf İndir

1948 yılı şubatında, Komünist Partisi
Başkanı Klement Gottwald, Prag’da, eski kentin
en büyük alanında toplanan yüz binlerce
hemşerisine söylev vermek üzere, barok stili bir
sarayın balkonuna çıktığı zaman, bu olay,
Bohemya tarihinde, eşine ancak bin yılda birkaç
kez rastlanabilen türden ve ülkenin kaderini
etkileyen büyük bir dönüm noktası oluyordu.

Gottwald’ın çevresini arkadaşları sarmıştı ve
yanında, çok yakınında, Clementis duruyordu.
Hava soğuktu, kar yağıyordu, Gottwald’ın başı
açıktı. Clementis, gözyaşartıcı bir sevgi
gösterisiyle, başındaki kürk şapkayı çıkarıp
Gottwald’ın başına koydu.

Partinin propaganda bölümü, Gottwald’ın,
başında kürk şapka, çevresi arkadaşlarıyla sanlı
olarak, balkondan halka seslenirken çekilen
resimlerinden yüz binlerce bastırarak dağıttı.
Komünist Bohemya tarihi, işte bu balkondan başlamıştır. Bütün çocuklar, afişlerde,
elkitaplarında ya da müzelerde görmüş oldukları
bu fotoğrafı bilirler.

Dört yıl sonra Clementis ihanetle suçlandı ve
asıldı. Propaganda bölümü, pek tabii, onu
hemen, tarih sayfalarından ve resimlerden
çıkarıp attı. Ö günden beri, Gottwald, balkonda
tek başına görünmektedir. Clementis’in durduğu
yerde artık, sarayın boş duvarlarından başka bir
şey yoktur. Clementis’den, Gottwald’ın başındaki
kürk şapkadan başka bir şey kalmamıştır.

Şimdi 1971’deyiz ve Mirek şöyle diyor:
“İnsanın iktidara karşı savaşımı, belleğin unutuşa
karşı savaşımıdır.”
Böylece, arkadaşlarının ihtiyatsızlık olarak
nitelendirdikleri davranışlarını haklı göstermeye çalışıyordu. Büyük bir özenle günlüğünü
tutuyor, yazışmalarını saklıyor, ülkedeki durumu
tartıştıkları toplantıların tutanaklarını tutuyor ve
bu durumun nasıl sürüp gidebileceğini
düşünüyordu. Arkadaşlarına, “Anayasa’ya aykırı
hiçbir şey yaptığım yok,” diyordu. Gizlenmek ve
kendini suçluluk duygusuna kaptırmak,
bozgunun başlangıcı demek olurdu.

Birkaç gün önce, yapım halindeki bir yapının
çatısında, yapı işçilerinden oluşan ekibiyle
çalıştığı sırada, aşağıya bakmış ve başı
dönmüştü. Dengesini yitirmişti. İyi
tutturulmamış bir putrel düşüşünü önlemişti, ama
o putrel de yerinden kurtuldu ve Mirek’i putrelin
altından güçlükle çıkarabildiler. İlk balasta ağır
yaralı görünüyordu, ancak, bir süre sonra,
kolundaki basit bir kırıktan başka şeyi
olmadığını anlayınca, büyük bir hoşnutlukla,
birkaç hafta dinlenme izni alabileceğini,
böylece, o güne kadar uğraşacak vakit
bulamadığı işlerini yoluna koyma olanağı
bulabileceğini düşündü.

Milen Kundera – Gülüşün ve Unutuşun Kitabı Pdf İndir

Sonunda o da, daha ihtiyattı olan arkadaşlarının görüşlerine katılmak zorunda
kalmıştı. Her ne kadar Anayasa, konuşma
özgürlüğünü güvence altına alıyor idiyse de,
yasalar, devletin güvenliğini sarstığı varsayılan
tüm davranışları cezalandırmaktaydı. Şu ya da
bu sözün güvenliğini sarsacak nitelikte
olduğunu ileri sürerek, devletin ne zaman
yaygara koparmaya başlayacağı ise hiç
bilinmezdi. Bu yüzden, tehlikeli sayılabilecek
belgelerini güvenilir bir yere götürüp saklamaya
karar verdi. Önce, Zdena ile olan sorununu çözümlemek
istiyordu. Kadının oturduğu kente telefon etti
ama bir türlü bağlantı kuramadı. Bu yüzden de
dört gün kaybetti. Ancak, bir gün önce
konuşabildi onunla. Kadın, bugün öğleden sonra
onu bekleyeceğine söz verdi.

Mirek’in on yedi yaşındaki oğlu karşı çıktı:
Mirek, bir kolu alçılı olarak araba kullanamazdı.
Gerçekten de, arabayı kullanmakta oldukça
güçlük çekti. Alçılı kolu, göğsünün üstünde bir
eşarpa sarılı, güçsüz ve işe yaramaz bir halde
sallanıp duruyordu. Vites değiştirmek gerektiğinde Mirek direksiyonu salıvermek
zorunda kalıyordu. Zdena ile yirmi beş yıl önce bir ilişkisi
olmuştu ve bu dönemden, belleğinden ancak
birkaç anı kalmıştı.

Milen Kundera – Gülüşün ve Unutuşun Kitabı Pdf İndir

Buluştukları birgün, bir de ne görsün, kadın,
mendiliyle gözlerini silerek, burnunu çekip
durmuyor mu? “Neyin var?” diye sordu. Kadın,
bir gün önce bir Rus devlet adamının ölmüş
olduğunu söyledi. Jdanov, Arbuzov ya da Masturbov
adında biri. Gözlerinden inen sel
gibi yaşlara bakılırsa, bu Masturbov’un ölümü,
onu kendi öz babasının ölümünden daha çok
etkilemişti.

Olmuş muydu böyle bir şey gerçekten, yoksa kadının Masturbov’un ölümü için döktüğü
gözyaşları, onun kadına karşı bugün duyduğu
nefretten ötürü uydurduğu bir öykü müydü?
Hayır, bu olay gerçekti. Ama, bu gözyaşlarını
inanılır ve gerçek kılan o günkü koşulları bugün
anımsamayışı ve bu anının bir karikatür gibi ve
inanılmaz görünmesi de son derece doğaldı.

Onunla ilgili bütün anıları böyleydi işte.
Örneğin, bir gün, ilk kez bir apartmanda
sevişmişler ve aynı tramvaya binerek birlikte
dönmüşlerdi (Mirek bu sevişmeleri tümüyle
unuttuğunu ve bu çiftleşme sahnelerinden bir
saniyesini bile anımsamasının artık olanaksız
olduğunu sevinçle ayrımsadı). Zdena tramvayda,
sıranın bir ucuna oturmuştu. Tramvay
sallanıyordu. Somurtkan, kapalı ve şaşılacak
derecede yaşlı bir yüzü vardı. Niye bu kadar
keyifsiz olduğunu sorduğunda, sevişmelerinden
hoşnut kalmadığını, kendisiyle bir entelektüel
gibi seviştiğini söylemişti kadın.

O günkü politika dilinde, ‘entelektüel’
sözcüğü hakaret anlamı taşımaktaydı. Yaşamı
anlamayan ve halktan kopuk insanları tanımlıyordu bu sözcük. O günlerde, bir kısım
komünistlerce asılan öteki komünistler bu
sözcükle aşağılanmışlardı. Ayaklarını sıkıca yere
basanların tersine, bunların, havalarda
dolaştıkları söyleniyordu. Demek ki bir anlamda
yer, ceza olarak onların ayaklarının üzerine
basmasını kabul etmemiş ve onlar böylece
toprağın biraz yukarısında asılı kalmışlardı.

Zdena, onu bir entelektüel gibi sevişmekle
suçlarken ne demek istemişti acaba?

İster şu, ister bu nedenle olsun, kadının
ondan hoşnut kalmadığı açıkça görülüyordu ve
o en soyut bir ilişkiyi (tanımadığı Masturbov’la
ilişkisinde olduğu gibi) duyguların eri somut
görünümüne dönüştürmeyi (bir gözyaşı seliyle
maddeleştirerek) becerebildiği gibi, en elle
tutulur bir davranışa soyut bir anlam vermeyi ve
hoşnutsuzluğunu politik bir terimle açıklamayı
da iyi biliyordu.

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Aşağıdaki bağlantıdan pdf kitabı indirebilirsiniz

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.