Nilüfer Erdem – Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı Pdf İndir

0 84

Nilüfer Erdem – Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı Pdf İndir

Türklerle Rumlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar yan yana, kardeşçe ve oldukça huzurlu yaşamışlardır. Ancak imparatorluğun zayıflamasının da etkisiyle Rumlar devlet kurma talebiyle ortaya çıkmışlar, neticede XiX. yüzyılın ilk yarısında Yunan Devleti’ni kurmuşlar ve zaman içinde Osmanlı’dan kopardıkları topraklarla bu devletin sınırlarını büyütmüşlerdir. XX. yüzyılın başlarındaki konjonktür, Yunanistan’ın Anadolu ve Trakya’dan da toprak alabileceğini düşündürmüş ve 1919 yılında müttefiklerin de desteğiyle Yunanistan bu amacı gerçekleştirmek uğruna bir sefer düzenlemiştir. Yunan literatüründe topraklara katılmak istenen Ege’nin karşı kıyısı için “Küçük Asya’ anlamına gelen “Mikra Asia” ifadesi kullanılmaktadır.

Biz çalışmamızda bu bölgeyi Anadolu olarak andık. Yunanistan’ın “Küçük Asya Seferi”ne de, “Anadolu Harekatı” ismini verdik. İşte, İstanbul Üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bünyesinde hazırladığımız ve 2009 yılında kabul edilen doktora tezimizden kitaplaştırılan milli mücadele dönemini ele alan bu çalışmanın amacı, Yunan tarihçiliğinin konuya yaklaşımını ve varsa Türk tarih yazımıyla farklılığını ortaya koymaktır. Tezin kitaplaştırılması aşamasında, kitap formatına uygunluk sağlamak açısından sadece biçimsel birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Türkçe kaynaklarda “RumIar” denilerek Ortodoks olan Yunanca konuşan Osmanlı ya da Türk uyruklu azınlık mensupları, “Yunanlı” ifadesiyle de Yunanistan vatandaşı olan Ortodoks Hıristiyanlar anlatılmaktadır. Biz bu ikisinin iç içe geçtiği durumlarda “Helenler” ifadesini tercih ettik. Zaten Anadolu Harekatı’nı düzenleyenler de kendilerini “Helenler” olarak İsimlendirmekte ve bu harekatı “kardeşlerini kurtarmak” için düzenlediklerini iddia etmektedirler.

Nilüfer Erdem – Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı Pdf İndir

Bu çalışma için Yunanca kaynakların derlenmesi aşamasında Selanik ve Trakya Üniversitesi kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Özellikle Selanik Üniversitesi, Çağdaş Yunanistan Tarihi Bölümü’nün bu konuda zengin bir koleksiyona sahip olduğu görülmüştür. Sadece birkaç kaynağı incelemenin iyi sonuç vermeyeceğini bilerek, olabildiğince farklı tarihçi ve yazarların eserleri temin edilmeye çalışılmış, yine konuya daha geniş bakabilmek amacıyla ha- rekata katılmış Yunanlı erlerle subayların ve Yunanistan’a göç etmiş mübadillerin anılarından yararlanılmıştır. Aynı amaç doğrultusunda Selanik Belediye Kütüphanesi’nde bulunan “Efimeris Ton Valkanion [Balkanlar Gazetesi]” taranmıştır.

Bunun yanında konunun akışını sağlayabilmek ve bağlantıları kurabilmek amacıyla Türkçe kaynaklara baş vurulmuştur. Bölümler oluşturulurken Anadolu Harekatı’nı daha anlaşılabilir kılabilmek için, harekat öncesi Yunanistan ve Helenlerle ilgili gelişmelere de yer verilmiştir. Yazım aşamasında yaşanan zorlukların en başta gelenlerinden biri, Yunancanın Türk Alfabesi kullanılarak yazılması konusunda olmuş ve bu, bir karar vermeyi gerektirmiştir. Bu konuda Türkiye’de kurum ve kişilerin farklı uygulamalara gittiklerini bilmekte, ancak bunların hiç birinin Yunanca okunuşu tam olarak karşılamadığını da fark etmekteydik.

Biz bunları düşünerek bu transliterasyon uygulamalarından hiç birini benimsemedik ve çalışmamızda Yunanca kelimenin okunuşunu esas aldık. Diğer bir zorluk, harekat döneminde Yunanistan’ın Julius Takvimi’ni kulanmasıyla ilgiliydi. Gazeteler, telgraflar ve beyannamelerdeki tarihlerde bunun dikkate alınması gerekmekteydi. Biz çalışma metninde Julius Takvimi’ne göre olan tarihleri parantez içine aldık. Dipnotlarda kullandığımız kaynak hakkında fikir verebilmek için, parantezler içinde kaynağın künyesinin Türkçe çevirisine yer verdik.

Nilüfer Erdem – Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı Pdf İndir

Tez konusunun seçilip yazılmasında görüş ve önerileriyle Prof. Dr. Sabahattin Özel’in katkıları çok büyüktür. Kaynak temininde Melih Erdem’le Fikret ve Nagihan Çakırmustafanın, tezin kitaplaştırılması sürecinde Yrd. Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir’in destekleri olmuştur. Derlem Yayınları derlediğimiz bilgileri ve fikirlerimizi paylaşmamıza olanak sağlamıştır. Kendilerine teşekkürü borç biliriz. Kitabımızın, Milli Mücadele dönemini öğrenmek ve anlamak isteyenlere katkıda bulunması dileğimizdir …

Nilüfer Erdem  

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.