Robert Frager – Kalp Nefs Ruh Pdf İndir

0 440

Robert Frager – Kalp Nefs Ruh Pdf İndir

Tarihçi!«, tasavvufa genellikle İslâm’ın mistik özü olarak tanımlarlar ve başlangıç tarihini İslâm’ın doğuşundan yaklaşık iki yüzyıl sonrası, dokuzuncu yüzyılın başlan, olarak belirlerler. Ancak evrensel anlamda tasavvuf, bütün dinlerin mistik yönlerini içerir. Din, kökleri zahirî dinî uygulamalar (ameller) olan bir ağaçtır, Bu ağacın dallan mistisizm, meyvesi ise hakikattir.

Robert Frager – Kalp Nefs Ruh Pdf İndir

Tasavvuf, bütün dinlerin kalbinde yer alan mistisizmden farklı değildir. Bir nehrin birçok ülkeden, geçmesi ve her bir ülke tarafından kendisine ait olduğunun iddia edilmesi olgusunda olduğu gibi, aslında yalnızca tek nehir vardır. Bütün mistisizm yollan aynı hedefe, kutsallığın doğrudan tecrübe edilmesine yöneliktir.

Robert Frager – Kalp Nefs Ruh Pdf İndir

Tasavvufa tâbi olan kimseye Sd/f, derviş ya da M f r adı verilir, 5öri, Arap- ça’da “s a f’ ve “yün” dahil birçok anlama sahiptir. (Erken dönem sûfiler basit yün cübbe giyerler ve bâhnî arınma peşinde koşarlardı). Derviş, dar yani kapı sözcüğünden türetilen bir Farsça terimdir. Kapı kapı dolaşarak dilenen kişiye ya da eşikte (dünyevî bilinç ile İlâhî idrâk arasında bulunan) kişiye denin Fafcîr “yoksul kişi” anlamına gelen Arapça bir terimdir. Tasavvufta, bu terim dünyevî mal bakımından yoksul olanları değil, Allah (c.c)’a ihtiyacını bilen manevî yoksulları ifade eder. Kalpleri Allah (c.c)’tan başka herhangi bir şeye bağlılıktan ârîdir.   Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.