Robert Musil – Niteliksiz Adam 1 Pdf İndir

0 167

Robert Musil – Niteliksiz Adam 1 Pdf İndir

Ki, ilginç Ama, Buradan Bir Sonuç Çıkmayacak Atlantiğin üzerinde barometrik bir minimum vardı; bu minimum doğuya, Rusya üzerinde biriken bir maksimuma doğru yol aldı ve kuzeyden dolanıp bu maksimumdan kaçınmak gibi bir eğilim sergilemedi, izotermler ve izoterler de kendilerine düşeni yaptılar. Hava sıcaklığı, ortalama yıllık sıcaklıkla, yani en soğuk ve en sıcak ayların dereceleriyle ve aylık düzensiz hava sıcaklığı dalgalanmalarıyla doğru orantılıydı. Güneşin ve ayın doğuş ve batışları, aydaki, Venüs’teki, Satürn’ün halelerindeki ışık değişimleri ve daha pek çok önemli olay, astronomik yıllıklardaki ön belirlemelere uygundu.

Havadaki su buharı en yüksek yoğunluk noktasındaydı, nem derecesiyse düşüktü. Biraz eski moda olmakla birlikte, gerçek durumu oldukça iyi dile getiren bir cümleyle söylemek gerekirse: 1913 yılının güzel bir ağustos günüydü. Otomobiller, dar ve derin sokaklardan aydınlık alanların sığlığına fışkırıyordu. Yayaların öbek öbek gölgeleri, sicim bulutlarını andırıyordu. Daha koyu hız çizgileri onların gevşek acelelerinin arasından geçip gittiğinde, yaya kalabalığı önce yoğunlaşıyor, sonra daha bir hızlanıyor, birkaç titreşimin ardından yine eski nabız atışlarına kavuşuyordu.

Yüzlerce ses, tel örgü gibi bir gürültü içerisinde birleşmişti; bu örgüden yükselen dikenler, örgünün keskin kenarları boyunca uzanıyor ve sonra yine kütleşiyordu; bu gürültüden kıymık gibi kopan berrak sesler, uçuşup dağılıyordu. Yıllar sürmüş bir ayrılığın ardından geri dönen biri, tam niteliğini tanımlamak olanaksız olan bu gürültüden, imparatorluğun başkenti ve yönetim merkezi Viyana’da olduğunu gözü kapalı anlardı. Kentler de insanlar gibi yürüyüşlerinden tanınırlar. Buraya geri dönen biri de gözlerini açtığında hareketin caddelerdeki titreşimden yansıyan kendine özgülüğünü, hem de başkaca herhangi bir ayrıntıdan çıkarabileceğinden çok daha önce, yakalayabilirdi.

Robert Musil – Niteliksiz Adam 1 Pdf İndir

Ve bunu yapabileceğini yalnızca hayal etse bile, sakıncası olmazdı bunun. İnsanın nerede bulunduğu sorusunun aşırı önemsenmesi, insanların henüz sürüler halinde yaşadıkları ve yiyecek bulunabilecek yerleri ezberlemek zorunda oldukları zamanlardan kalmadır. Kırmızı bir burunla karşılaşan insanın neden yalnızca bu burnun kırmızı olduğu gibi hiç de kesin olmayan bir saptamayla yetindiğini ve konunun dalga uzunluğu aracılığıyla mikromilimetrik bir kesinlikle aydınlatılabilmesine karşın, bunun nasıl bir kırmızı olduğunu neden hiçbir zaman sormadığını akılda bulundurmak önemlidir; oysa, bundan çok daha karışık bir konuda, o anda bulunulan kentin nasıl bir kent olduğu konusunda, insan bunun hangi kent olduğunu hep tam bir kesinlikle bilmek ister.

Bu, sadece dikkatimizi dağıtır, daha önemli şeyleri görmeyiz. Demek ki kentin adına özel bir değer vermemek gerekiyor. Bütün büyük kentler gibi bu kent de düzensizlikten, değişim- den, ilerlemeden, adım uyduramamadan, nesnelerin ve sorunların çatışmasından, bunların arasındaki dinginliğin dipsiz noktalarından, yollardan ve tıkanıklıklardan, büyük bir ritmik vuruştan, bütün ritimlerin birbiri karşısındaki sonsuz uyumsuzluklarından ve yer değiştirmelerinden oluşmaydı; bir bütün olarak ise binaların, yasaların, yönetmeliklerin ve tarihsel geleneklerin dayanıklı malzemesinden yapılma bir kapta kaynayan bir kabarcığa benziyordu. Bu kentteki geniş ve kalabalık bir caddeden yukarı doğru yürüyen iki insanda ise doğal olarak böyle bir izlenimden eser yoktu.

Onların ayrıcalıklı bir toplumsal kesimden geldikleri açıkça belliydi, giysilerinden, davranışlarından ve birbirleriyle konuşma biçimlerinden soyluluk akıyordu, adlarının baş harfleri anlamlı bir biçimde giysilerine işlenmişti ve yine aynı doğrultu- da, yani dışa dönük olarak değil ama bilinçlerinin o ince iç çamaşırlarının altında, hem kim olduklarını, hem de bir başkente ve yönetim merkezine yakıştıklarını bilmekteydiler. Diyelim ki adları Arnheim ve Ermelinda Tuzzi’ydi, ama bu doğru değil, çünkü Bayan Tuzzi, Ağustos ayında eşiyle birlikte Bad Aussee’deydi, Dr. Arnheim ise hâlâ İstanbul’daydı; o zaman insan, bunların kim oldukları gibi bir bilmeceyle karşılaşıyordu. Canlı insanlar, yolda yürürken böyle bilmeceleri çok sık duyumsarlar.

Sonraki ilk elli adımda bu ikisinin daha önce nerede görüldüğü anımsanamadığı takdirde bu türden bilmeceler de unutularak tuhaf bir yoldan çözülmüş olur. Yoldaki çift, önünde bir koşuşma olduğunun ayırdına vardığından ansızın durdu. Bundan bir saniye önce sanki bir şey sıranın dışına fırlamış, çaprazlamasına bir çarpma hareketi gerçekleşmişti; bir şey dönmüş, yana doğru kaymıştı, şimdi bunun ani fren yapmış, ağır bir kamyon olduğu görülüyordu, bir tekerleği kaldırımın kenarına, karaya vurmuş gibi duruyordu. İnsanlar bir anda, kovanın deliğinin çevresindeki arılar gibi, ortalarında boş bıraktıkları küçük bir noktanın çevresine toplanıvermişlerdi.

Robert Musil – Niteliksiz Adam 1 Pdf İndir

Avusturyalı yazar Robert Musil’in (1880 – 1942) Niteliksiz Adam başlıklı dev romanı, günümüzde modernizmin roman alanındaki birkaç başyapıtından biri sayılmaktadır. Kafka, Joyce ve Harmann Broch’la birlikte yirminci yüzyıl romanının kurucuları arasında yer alan Musil, 1921 yılından başlayarak ölünceye kadar Niteliksiz Adam üzerinde çalıştı. Romanın ilk iki kitabı 1930’da, üçüncü kitabı ise 1933’te yayımlandı. Tamamlanmadan kalan dördüncü ve son bölümün yayımlanması ise ancak aradan neredeyse yirmi yıla yakın bir süre geçtikten sonra gerçekleşebildi. Niteliksiz Adam, gerçek anlamda bir çağ ve geçiş dönemi romanıdır.

Yazar tarafından “İmpkralya” diye adlandırılan, gerçekte 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında artık çöküş sürecine girmiş olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu simgeleyen bir ülkede Musil, modernizm sürecindeki bir toplumun ve bireyin tüm çalkantılarını sergilemeyi amaçlar. Bu çalkantılar, romanın başkişisi, yani “niteliksiz adam” olan Ulrich’in kimliği aracılığıyla sergilenir. Ulrich, bir ayağıyla eski’de, öteki ayağıyla yeni’de durmaktadır. Bütün sorun, onun bu geçiş konumunun doğal sonucu olan çelişkilerin üstesinden gelip gelemeyeceği sorusunda odaklanır. Bu roman üzerine çok önemli bir inceleme kaleme alan Virgil Newmoianu’ya göre Niteliksiz Adam, dikkatli bir okura yalnızca bir geçiş dönemini değil, fakat yakın geleceği de çok çarpıcı biçimde sergileyen başyapıtlardan biridir.

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.