Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm Pdf İndir

0 71

Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm Pdf İndir

Genel kanıya göre kadınlara uygulanan baskı geçmiş dönemin bir ürünüdür ve kadınların kurtuluşu fikri de o döneme ait çağdışı kalıntılardan ibarettir. Konunun başlıca uzmanlarına göre kadın hareketleri hedeflerine uzun zaman önce ulaşmış ve Birleşik Devletler topluluğu aydınlanmış bir “post-feminizm” dönemine girmiştir. Bu bağlamda, kadın haklarında herhangi bir şekilde daha fazla ilerleme talebinde bulunmak büyük bir bencillik olacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili medyanınsunduğu bulgular genellikle ortalama bir kadının nasıl geçindiğiyle değil, profesyonel meslek sahibi kadın sayısındaki artışla ilgili olmaktadır. Kesin rakamlar vermek gerekirse, yönetici konumda bulunan kadın sayısı 1972 ile 1992 arasında yüzde yirmiden yüzde kırk altıya çıkarak iki katından fazla artmıştır.

Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm Pdf İndir

Az sayıda kadın da şirketlerin ve devlet kurumlarının üst kademelerine ulaşmıştır. Condoleezza Rice, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı olmuştur, Hillary Clinton’ın ise 2008 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı olması akıllardan geçmektedir [kitabın yazıldığı 2005 tarihinde –çev.]. Az sayıda kadın gerçek bir güce erişmiş olsa da, onların başarıları ne Birleşik Devletler’de ne de küresel ölçekte kadınların çoğunluğu için sahici bir ilerlemeyi temsil etmektedir.

Sharon Smith – Kadınlar ve Sosyalizm Pdf İndir

Amerikalı sosyalist yazar Sharon Smith, Kadınlar ve Sosyalizm kitabında kadın sorununun sınıf, ideoloji ve dinle ilişkisini sade ve akıcı bir dille ele alıyor. Kürtaj hakkı, kadın ve erkeklere eşit ücret, ev içinde iş bölümü gibi kadın hareketlerinin ilk filizlendiği dönemlerden bu yana kadın hareketinin temel gündemini oluşturan konuları Marksist bir yaklaşımla inceliyor. Kadın hareketinin gündemleri kadar kendisini de eleştirel bir şekilde ele alan yazar, feminizmin 1960’lardan itibaren nasıl sağa kaymaya başladığını, hem kuramsal üretimlerinden hem de kadın haklarıyla ilgili konularda sergiledikleri tutumlarından yola çıkarak ortaya koyuyor.

ABD’nin kadın hakları konusundaki kirli siciline geniş bir yer ayıran kitap, bu kirli sicilin izlerini yalnızca ülke sınırlarında değil, demokrasi götürmek bahanesiyle işgal ettiği topraklarda da sürüyor. Yanı sıra, türban, İslamiyet ve kadın gibi konulara da eğiliyor. Kadınlar ve Sosyalizm, kadınların kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu tarihsel bir yaklaşımla ve güncel olgulardan yola çıkarak savunuyor.  

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.