Stephen Hawking-Roger Penrose – Zamanın ve Uzayın Doğası Pdf İndir

0 139

Stephen Hawking-Roger Penrose – Zamanın ve Uzayın Doğası Pdf İndir

Bu konferanslarda, Roger Penrose ve ben, uzay ve zamanın doğası üzerine birbiriyle ilişkili, fakat aynı zamanda oldukça farklı olan görüşlerimizi ortaya koyacağız. Sırayla konuşarak, üçer konferans vereceğiz ve bunu da, kendi farklı yaklaşımlarımız üzerine bir tartışma izleyecek. Bunların teknik konferanslar olacağını vurgulamalıyım. Yani, genel görelilik ve kuantum kuramı konusunda temel bir bilgi düzeyinin varlığını kabul edeceğiz. Richard Feynman’ın, genel görelilik konusunda toplanan bir konferansta edindiği izlenimlerini anlattığı kısa bir yazısı vardır. Sanırım bu, 1962 yılındaki Varşova konferansı idi. Bu yazıda, o konferansta bir araya gelen kişilerin genel yetenekleri ve neler yapmakta oldukları hakkında, oldukça olumsuz ifadeler yer almaktadır.

Genel görelilik, kısa zamanda çok daha iyi bir üne kavuşmasını ve daha fazla ilgi görmesini, büyük ölçüde Roger’in çalışmalarına borçludur. O zamana kadar, genel görelilik, tek bir koordinat sisteminde yazılan, karışık bir kısmi diferansiyel denklemler sistemi olarak formüle edilmişti. Bunların bir çözümünü bu­labilenler, o kadar mutlu oluyorlardı ki, bulduklarının belki de fiziksel bir anlamı olmadığına kulak bile asmıyorlardı. Fakat, Penrose, spinörler ve global yöntemler gibi, modern kavramlar geliştirdi. Denklemleri tam olarak çözmeden de, onların genel özelliklerinin elde edilebileceğini ilk gösteren o oldu.

Nedensel yapı konusuna beni sokan, tekillik ve kara- delikler üzerine yaptığım klasik çalışmanın ilham kaynağını oluşturan, onun ilk tekillik teoremi olmuştur. Sanıyorum, Roger ve ben, klasik çalışmalar üzerinde oldukça anlaşıyoruz. Ancak, kuantum kütleçekimine, ve gerçekte kuantum mekaniği’nin kendisine yaklaşımlarımız arasında farklar var. Kuantum evre uyumluluğunun kaybolması ihtimalini önerdiğim için, parçacık fizikçileri tarafından tehlikeli bir aşırı uç kabul edilsem de, Roger’le karşılaştırılırsam, ben bir muhafazakârım.

Ben, fiziksel bir kuramın sadece matematiksel bir model olduğu ve bunun bir gerçekliğe karşı gelip gelmediğini sormanın manasının bulunmadığı şeklindeki pozitivist bakış açısını benimsiyorum. Sorulabilecek olan tek şey, onun öngörülerinin gözlemlere uyup uymadığından ibarettir. Roger’e gelince, onun kalben bir Platoncu olduğunu sanıyorum; ama bunu kendisi cevaplamalı.

Stephen Hawking-Roger Penrose – Zamanın ve Uzayın Doğası Pdf İndir

Uzayzamanın kesikli bir yapısı olabileceği hakkında bazı görüşler varsa da, bu kadar başarılı olmuş sürekli kuramları terk etmek için bir neden göremiyorum. Genel görelilik, yapılmış her gözlemle uyumlu olan güzel bir kuramdır. Planck ölçeğinde bunda bazı değişikliklerin yapılması gerekebilir; fakat bunun, kurama göre yapılan öngörülerin çoğunu değiştirebileceğini zannetmiyorum. O belki, sicim kuramı gibi daha temel bir kuramın düşük enerji yaklaşımı olabilir. Fakat sicim kuramına gereğinden fazla değer verildiği kanısındayım.

Öncelikle, genel göreliliğin, süperkütleçekim kuramındaki diğer alanlarla birleştirildiği zaman, uygun bir kuantum kuramı verip veremeyeceği belli değil. Süperkütleçekimin öldüğü konusundaki haberler birer abartmadır. Bir yıl, süperkütleçekimin sonlu sonuçlar verdiğine herkes emindi. Ertesi yıl ise moda değişmiş ve gerçekte hiç bulunmamış olsa da, herkes, süperkütleçekimde duraksamalar olacağını söylüyordu. Sicim kuramını ele almayışımın ikinci bir nedeni de, onun test edilebilir herhangi bir öngörü yapmamış olmasıdır.

Buna karşılık, bahsedeceğim kuantum kuramının genel göreliliğe doğrudan uygulanışı, daha şimdiden denenebilecek iki öngörü yapmış bulunmaktadır. Bunlardan biri olan, enflasyon sırasındaki küçük tedirgemelerin büyümesi, yakın zamanlardaki mikrodalga ardalan ışınımındaki dalgalanmaların gözlenmesi ile doğrulanmış bulunmaktadır. Karadeliklerin termal olarak ışıyabilecekleri hakkındaki diğer öngörü ise, ilke olarak, denenebilir. Bütün yapmamız gereken, ilk karadeliklerden birini bulmaktır. Maalesef, ormanın bu kesiminde, bunlardan fazla yok gibi görünüyor. Eğer olsaydı, kütleçekimi nasıl kuantize edeceğimizi de bilecektik.

Stephen Hawking-Roger Penrose – Zamanın ve Uzayın Doğası Pdf İndir

Sicim kuramı, doğanın son kuramı olsaydı bile, bu öngörülerin ne biri, ne de ötekisi değişmeyecekti. Fakat, sicim kuramı, hiç olmazsa şimdiki gelişmişlik haliyle, genel görelilik için düşük enerjide geçerli olma çekiciliğinin ötesinde, bu öngörüleri yapabilecek imkâna sahip değil. Bunun daima böyle kalabileceğini ve sicim kuramının, genel görelilik veya süperküdeçekim tarafından öngörülemeyecek herhangi gözlemlenebilir bir öngörüsünün olamayacağını hissediyorum. Eğer bu doğruysa, sicim kuramının gerçek bir bilimsel kuram olup olmadığı sorusu ortaya çıkar. Ayırt edici, gözlemsel test edilebilir öngörü yokluğu karşısında, matematiksel güzellik ve tamlık yeter mi? Bu nedenlerle, bu konferansta ben genel görelilikten bahsedeceğim. Genel Göreliliğin bizi diğer tüm alan kuramlarından tamamen farklı özelliklere götürdüğü görülen, iki konu üzerinde duracağım.

Bunlardan birincisi, küdeçekimin, uzayzaman için bir başlangıç ve belki de bir son gerektirdiğidir. İkincisi de, kütleçekimin, bir kaba tanelilikten kaynaklanmayan, yapısal6 bir küdeçekimsel entropiye sahip olduğu görüntüsü nün belirlenmesidir. Bazıları, bu öngörülerin sadece kullanılan yarı klasik yaklaşımın yapay ürünleri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlar, kütleçekimin gerçek kuantum kuramı olan sicim kuramının, karadeliklerden çıkan ışınıma, korrelasyon sokarak tekillikleri sıvayacağını ve ışınımın sadece kaba tanelilik manasında, termale yakın olacağını söylüyorlar. Eğer durum böyle olsa idi, bu çok can sıkıcı olurdu.

Kütleçekim, diğer herhangi bir alan gibi olmuş olurdu. Fakat, sanıyorum ki, o tamamen farklıdır. Zira o, belirli bir uzayzaman içerisinde etkiyen diğer alanların tersine, içinde etki yaptığı uzayı şekillendirmektedir. Zamana, bir başlangıca sahip olma olasılığı veren de budur. Evrende gözleyemeyeceğimiz bölgelerin varlığına ve bu nedenle bilemeyeceklerimizin bir ölçüsü olarak, kütleçekimsel entropi’nin ortaya çıkmasına yol açan da budur.  

 

  Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.