SUFİZM RUHANİ YOLDAKİ BİLGELERİN UYGULAMA TEKNİKLERİ PDF İNDİR

0 612

SUFİZM RUHANİ YOLDAKİ BİLGELERİN UYGULAMA TEKNİKLERİ PDF İNDİR

SUFİZM RUHANİ YOLDAKİ BİLGELERİN UYGULAMA TEKNİKLERİ PDF İNDİR

Sufiler, kelimelerin bir iletişim biçimi olarak çok da
önemli olmadığını, büyük değer taşımadıklarını, bunun için
çok kısıtlı olduklarını düşünürler ve bunu da sık sık vurgulama
eğilimindedirler. Ölümünden 750 yıl sonra, 30.000 adet şiiri
Amerika’nın En Çok Satanlar listelerinde başı çeken, üretken
şair Mevlana bile, sözcüklerin söz konusu “gerçekliği”
ifade etme yeterliliğine dudak bükerdi. Öyleyse Sufi kitapları,
bir paradoksun parçalarıdır. Kelimelerle nakledilemeyen
bir şeyin kelimelerle derlenmesidir. Phillip Govvins, bu içgörülü
hikâyede durumu birçok kez onaylıyor.
Neden okuyalım o halde?
Rumi de buna benzer bir soru sormuştu ve “Kelimeler
seni arayışa yönlendirir. Onlar arayışının nesneleri değillerdir…
Sözcükler, uzakta bir görünüp bir kaybolan devinimler
gibidir. Daha iyi görmek için o doğrultuya yönelirsin.”
diye yanıtladı. Ve böylece, izleyen kelimeyi okurken bir
devinimle karşılaşabilirsiniz. Sadece bu kitabı alma ve şöyle
bir göz atma eylemi dahi, arayışta olduğunuzu gösterir. Başlığı
ilginizi çekip, daha fazlasını bilmek istemenizi sağlamış
olabilir. Hatta Sufiler hakkında bir şeyler duymuş ve kim olduklarını
merak etmiş olabilirsiniz.
Sufi Yolu’nda karşılaşılan pek çok şey gibi, Sufi sözcüğü-

nün kendisi, kökeninde ve yan anlamlarında manası açısından
gizemlidir. Kimileri bu sözcüğün kökeninin ilk dönemdeki
ruhani arayıştakilerin giydiği kalın yün cüppeler için
kullanılan Arapça terimden geldiğine inanır; kimileri ise, Hz.
Muhammed’e yakın olanların şevkle dua ettikleri taraçalardan
geldiği konusunda ısrarcıdır. Bir başka kaynak, Yunanca
“Sophia” ya da bilgelik kelimelerinin genel kaynak olduğunu
ileri sürer. Birçoğu da ismin manasını açıklamak için “saf* ya
da saflık sözcüklerine yönelmeyi tercih eder. Bununla birlikte,
bu tür görüşler Sufilerin çok ilgisini çekmez. Onların ilgilendikleri
şey varoluştur.

SUFİZM RUHANİ YOLDAKİ BİLGELERİN UYGULAMA TEKNİKLERİ PDF İNDİR
Birçok kişi, istemsiz ve otomatik olarak, Sufileri İslam
mistikleri olarak sınıflandırırlar. Sufi Yolu’yla bağlantılı birçok
tanımlama gibi, bunun doğru bir tarafı var; ancak tümüyle
doğru değil. Sufi hocalarına ve ermişlere baktığımızda,
yüzyıllar boyunca Sufiler ya da bilinen diğer adıyla dervişlerin,
İslam’ın benimsendiği ülkeler ve bölgelerde en sıcak şekilde
karşılandığını görürüz. Birçok Sufi, dindar, itaatkâr ve
gelenekçi Müslümanlar iken; bir kısmı daha az katıdır, bir
başka çoğunluk ise başka dinlere bağlıdır. Sufiler; her ne kadar
“Sufi” ismi Hz. Muhammed’in yolunda olanlarla ilişkilendirilse
de, başka isimlerle anılan diğer ruhani yolcuların
da Hz. Muhammed’den önce geldiğini ve O’nun gelişini karşıladıklarını
sıkça vurgularlar.
Sufizm, bir din ya da dinin tamamlayıcı bir parçası değil;
tüm dinlerin ve maneviyatın kalbidir. Günümüze kadar uzanan
dogmalardan dolayı, Sufi hocaları “Sufizm” teriminin
katı ve sabit bir öğreti olarak anılmasından duydukları rahatsızlığı
sıkça belirtirler. Sufizmin NE OLMADIĞINI anlatmak
için ciddi bir zaman ve enerji harcamak da Sufi hocalarında
sıkça karşılaşılan bir durumdur. Diğer geleneklerde akıl hocalarının
tümü, Sufilerin her şeye uyan tek taraflı bir felsefe,

yapılmalı veya yapılmamalı gibi buyruklar, teminatlar ya da
açıkça tanımlanmış bir amaç sunmadığını vurgularlar.
Sufizm’in gösterdiği gibi; Yol’daki süreç, bağlılık, doğruluk,
sabır, teslimiyet, aşk ve diğerlerimden daha fazla, hasret gibi
seçkin niteliklere gereksinim duyar; ancak bu özelliklerin
anılması ve dengesi her birey için tek ve benzersizdir.
Sufiler için dini öğretileri içeren bir ilmihal ya da amentü
olmadığından, hocalar temeldir. Hocanın varlığı, öğrenciye
ruhanî süreçte yardımcı olur ve öğretinin büyük bölümü
sözle aktarılır. Öğretmenler ilâhi aydınlığın kanalları olduğundan,
Sufi öğretisinin ustaları “silsile” irfanını ya da bir
hocadan diğerine geçen irfanı muhafaza ederler.
Silsile, belli bir lambaya güç kaynağından elektrik taşıyan
kabloya benzetilebilir. Sufiler, değişen koşullara ve toplumlara
uyum sağladığından, birçok değişik topluluğa
sahiptir. Bu topluluklar birçok farklı bölge menşelidir ve dünyanın
her yerine yayılmış durumdadır. Her zümre, hocanın
yorumu ve belirli bir bölgeye ait olması sebebiyle kendine
has bir “karaktere” ve havaya sahiptir. Evlerdeki her lambanın
farklı görünüp, ışığı kendine has bir şekilde saçması gibi,
her zümre de tüm Sufilerin kabul ettiği tek bir güç kaynağından
ilham alır: “İlahi Aşk”. Bir Sufi, Nakşibendî zümresine
ya da Nimetullah, Mevlevi, Kadiri, Bektaşi, Semavi, Şadhili
ya da diğer birçoğundan birine bağlı olabilir. Böylece Sufiler
arasındaki farklılıklar, benzerliklerinden çok daha belirgin
kabul edilir.

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Kitabı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

SUFİZM RUHANİ YOLDAKİ BİLGELERİN UYGULAMA TEKNİKLERİ PDF İNDİR

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.