Talha Uğurluel – Arzın Kapısı Kudüs & Mescid-i Aksa Pdf İndir

0 441

Talha Uğurluel – Arzın Kapısı Kudüs & Mescid-i Aksa Pdf İndir

Dünya üzerindeki hiçbir şehir dinler tarihi konusunda Kudüs ile mukayese edilemez. Hz. Adem’den (as) Hz. Muhammed’e (sas) nice peygamberin ayak bastığı, büyük medeniyetlerin izini barındıran, melikler, sultanlar, komutanlar, alimler ve nice sanatçının adının taşına toprağına kazındığı şehirdir Kudüs. Kutsal kelimesi hiçbir mekana bu kadar geniş ve etkili bir biçimde tesir etmemiş ve hiçbir şehirle bu kadar bütünleşmemiştir belki de …

Bu nedenle Kudüs’ü anlamak, bu şehrin başından geçenleri bilmek, geniş bir dinler tarihi dersi almak anlamına gelir diyebiliriz. Geçmişten bugüne gelecek olursak Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların, dinlerine dair nice kutsalı bu şehre bağladığını görürüz. Onların dini ve sosyal hayadarında özenle koruduğu ve inandığı birçok detay bu şehirde vücut bulur, inançlarının nirengi noktalarını ifade eder. Mesela Hristiyanlara göre Hz. Adem cennetten çıkarıldığında cennetin kapısı Kudüs’te bulunduğu için önce bu şehre gelmiş ve uzun süre burada yaşamıştır.

Nihayet ömrünün son yıllarında buraya dönmüş   ve Kudüs’te defnedilmiştir. Nuh Peygamber(as) , gemisi ile büyük tufandan kurtulduğunda suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir güvercin uçurmuş, güvercin günler sonra ağzında bir zeytin dalı ile geri dönmüştür. Güvercinin bu zeytin dalını Kudüs’teki Zeytin Dağı’ndan getirdiğine inanılır. Özetle, Davud Peygamber’in(as) fethettiği, Süleyman Peygamber’in(as) şekillendirdiği, Hz. İsa’nın(as) göğe, Hz. Muhammed’in(sas) Mirac’a yükseldiği yerdir Kudüs.

Talha Uğurluel – Arzın Kapısı Kudüs & Mescid-i Aksa Pdf İndir

Kutsal Olan Kudüs mü Yolu Oradan Geçenler mi? Kudüs ilk kez, Firavunlar Dönemi Mısır’ının Orta Krallık yazıtlarında Rusalim adı ile geçer. Yahudiler bu şehre Yeruşelayim, Hristiyanlar Jarusselam, Müslümanlar ise Darü’s-Selam derler. Yani her üç dinde de şehrin adı “Dostluk Şehri” anlamına gelir. Her ne kadar tarihinde iki defa yok edilmiş, 23 işgal, 52 saldırı yaşamış olsa da insanlar bu şehrin dostluk şehri olmasını istemiştir. Çünkü İlahi dincilere göre bu şehir İlahi bir ayrıcalığa sahiptir.

İslamiyet’ e göre yeryüzünde Allahu Teala’nın kendisine ayırdığı iki toprak parçası vardır: Kabe’nin ve Mescid-i Aksa’nın kapladığı alan. Kudüs’ün tarihini anlamak, Beytü’l-Makdis (Mukaddes Ev) Mescid-i Aksanın başından geçenleri kavramak için işe Hz. İbrahim’den(as) başlamak gerekir. İki oğlu vardır bu büyük peygamberin: Hz. Sare’den olma Hz. İshak(as) ve Hz. Hacer’den olma Hz. İsmail(as) Hz. İshak’tan Yakup (İsrail) oğulları türeyecektir. Hz. İsmail’in soyundan da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(sas) gelecektir. Ne acıdır ki aynı babadan olma bu iki peygamberin soyundan gelen iki toplum, asırlardır amansız bir mücadelenin içindedir.

Talha Uğurluel – Arzın Kapısı Kudüs & Mescid-i Aksa Pdf İndir

Her Şey Yusuf’un Kuyuya Atılması ile Başladı Hz. İshak’ın oğlu Hz. Yakup’un 12 oğlu dünyaya gelmiştir. Bunlardan Hz. Yusuf ve Bünyamin aynı anneden (Hz. Rahile) olup anneleri küçük yaşta vefat ettiği için babalarının himayesinde büyümüşlerdir. Abileri tarafından kıskanılan bu çocuklardan Hz. Yusuf, kurt parçaladı bahanesi ile ortadan kaldırılarak kuyuya atılmış, akabinde bir kervan tarafından kurtarılarak Mısır’a köle olarak satılmıştır.

Hz. Yusuf burada başından geçen nice hadise sonrasında Mısır Firavunu’nun takdirini kazanmış ve Firavun’un rüyasında gördüğü yedi yıl bolluk ve kıtlığı yöneterek ülkenin en önemli idarecisi haline gelmiştir. Hz. Yusuf, bir süre sonra babası Hz. Yakup ve ll kardeşini Mısır’a getirmiştir. İsrailoğullarının Mısır serüveni de böylece başlamıştır. Hz. Yakup’un oğullarından Yehuda, Hz. Yusuf’tan sonra en akıllı olanları idi. İleride Kudüs’ü fethedecek olan Davud Peygamber onun soyundan gelmiştir. İsrailoğullarına Yahudi denmesinin sebebi Hz. Yusuf’un abilerinden biri olan Yehuda’dır. Kudüs’ün Fethi döneminde Yahudilere krallık yapan Talut da Bünyamin’in soyundan gelmiştir.  

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.