Turgut Gürsan – Dünya’nın Gizli Tarihi 3 Pdf İndir

0 141

Turgut Gürsan – Dünya’nın Gizli Tarihi 3 Pdf İndir

Sinarşi,1 “birlikte yönetmek” veya “uyumlu
yönetim” anlamlarına gelen Yunanca kökenli bir
kelimeden türemiştir. Çeşitli içeriklere sahip farklı
politik süreçleri tanımlamak için kullanılmıştır.
Terimi ilk kullanan Thomas Stackhouse’dur

(1677-1752). Stackhouse bu terimi, Dünyanın Başlangıcından Hıristiyanlığın Kuruluşuna Kadar Geçen

Dönemde Kitab-ı Mukaddesin Yeni Tarihi isimli
kitabında kullanmıştır. 1828de Noah YVebster tarafından basılan Webster
Sözlüğü kelimenin anlamını sadece “ortak yönetim
veya hükümranlık” olarak veriyor.
Bu kelimeyi gizli topluluklarla bağlantılı olarak
ilk kullanan kişi Alexandre Saint-Yves d’Alveydre
(1842-1909) olup, KArcheometre adlı kitabında ideal
yönetim biçimi olarak tanımlamıştır.
Bir okültist olan Saint-Yves, bu kelimeyi Şambalada
yaşayan ve kendisinin de telepatik iletişimde olduğu

üstün varlıklarla bağlantılı gizli örgütlerin hükümranlığı anlamında kullanmıştır.

Başlangıçta ülkeler ve bölgeler bazında kontrolü
ele alması gerekse de, ideal durumda tüm insanlık
bu aydınlanmış ruhların yönetimine geçmeliydi.
Saint-Yves, Tapmak Şövalyelerini tarihin en üst
sinarşistleri olarak değerlendiriyordu.

Nasıl Orta Çağ Avrupasını perde gerisinde siyasi,
mali-ekonomik ve dini hayatı kontol altında tutmayı
başaran Tapmak Şövalyeleri idare etmişse, dünyayı
da elit bir kadro idare etmeliydi.
Amerikalı muhalif Lyndon LaRouche, bu terimi

dünyayı yönetme hırsmda olan elit bir grup için kullanmaktadır. La Rouche’a göre bu akım veya şebeke

Napoleon Bonaparte, Bertrand Russell, Adolf Hitler
ve hatta İngiliz Kraliyet Ailesini de içermektedir.

Turgut Gürsan – Dünya’nın Gizli Tarihi 3 Pdf İndir

Onun iddiasına göre, 1929 yılındaki büyük ekonomik kriz sırasmda uluslararası fınans kuruluşları,

hammadde kartelleri ve istihbaratçılar, zor kullanarak
da olsa düzeni sağlamak ve uluslararası borçların
ödenmesini garanti altına almak için Avrupa’nın
pek çok yerinde faşist rejimler kurulmasına önayak
olmuşlardı.

LaRouche, Dick Cheney başta olmak üzere ABD

eski Başkanı George Bush yönetimindeki yenimuhafazakâr siyonistleri, Alexandre Kojeve, Cari

Schmitt ve Leo Strauss’un düşüncelerinin uzantıları
ve Şinarşi’nin günümüzdeki temsilcileri olarak kabul
etmektedir.

Sinarşi iddiaları II. Dünya Savaşı sırasında
Amerikan istihbaratı tarafından da incelenmiştir.

ABD’nin Meksika büyükelçiliği tarafından gönderilen 22 Nisan 1942 tarihli bir mektup, Meksika İşçi

Konfederasyonunun El Popular isimli gazetesinin
başyazısından bir alıntı yapmıştı.
Başyazıda şöyle deniyordu:

“Fransız sinarşistler Fransız ve Avrupa demokrasilerine karşı amansız bir savaşa giriştiler.

Turgut Gürsan – Dünya’nın Gizli Tarihi 3 Pdf İndir

Benzer şekilde Meksikadakiler de Meksika demokrasisine karşı birleştiler. Fransız sinarşistler Flitler

tarafından kabul edilmiştir, Meksika’da da sinarşistler

devşirilmekte ve eğitimden geçirilmektedir. Aralarındaki organik bağ yadsınamaz. Meksikalı sinarşistler

iddia ettikleri gibi Meksika’ya özgü değildirler. Bu
uluslararası bir harekettir ve dünyanın pekçok yerinde
Flitler tarafından örgütlenmektedir. “

Benzer şekilde Meksikadakiler de Meksika demokrasisine karşı birleştiler. Fransız sinarşistler Flitler

tarafından kabul edilmiştir, Meksika’da da sinarşistler

devşirilmekte ve eğitimden geçirilmektedir. Aralarındaki organik bağ yadsınamaz. Meksikalı sinarşistler

iddia ettikleri gibi Meksika’ya özgü değildirler. Bu
uluslararası bir harekettir ve dünyanın pekçok yerinde
Flitler tarafından örgütlenmektedir. “

 

 

Sitemiz hiç bir şekilde maddi bir beklenti içinde olmayıp tüm paylaşılan bilgiler ücretsizdir. Destek Olmak isterseniz reklamlara tıklayabilirsiniz…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı FACEBOOK-PAYLASIM-GRUBU.png

Aşağıdaki bağlantıdan pdf kitabı indirebilirsiniz

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.